Close

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Επιθεωρήστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο καθώς εξηγεί και περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπηρεσίας, και διαμορφώνει τη βάση οποιασδήποτε
επικοινωνίας προκύψει από τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς

Η χρήση από χρήστες αυτού του Ιστότοπου και της Παρεχόμενης υπηρεσίας καθορίζονται και υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους και προϋποθέσεις.

Όροι και Προϋποθέσεις

Κάθε φορά που είτε επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας είτε κάνετε μια αγορά από εμάς, χρησιμοποιείτε την «Υπηρεσία» μας, και επομένως συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις μας («Όροι και προϋποθέσεις»). Οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν αυτομάτως για κάθε επισκέπτη που εισέρχεται στον ιστότοπο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται πελάτες, αγοραστές, επισκέπτες, δημιουργοί περιεχομένου και κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Η χρήση όρων όπως «εσείς», «σας» και ρημάτων σε δεύτερο πρόσωπο δηλώνει ευθέως τα πρόσωπα που συμπληρώνουν μια αίτηση στον ιστότοπο, είτε για τον εαυτό τους είτε για κάποιο άλλο πρόσωπο – το οποίο εκπροσωπείται ως ο «αιτών». Η χρήση όρων όπως «εμείς», «εμάς», «μας» και ρημάτων σε πρώτο πρόσωπο δηλώνει αποκλειστικά τον ίδιο τον ιστότοπο.

Συνιστάται να διαβάσετε τους Όρους και Προϋποθέσεις προτού χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του ιστότοπού μας. Η είσοδος στον ιστότοπό μας ισοδυναμεί με αυτόματη συμφωνία με τους Όρους και Προϋποθέσεις. Αν, για κάποιον λόγο, δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις, δεν θα έχετε άδεια πρόσβασης στον ιστότοπό μας ή σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες του. Η αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων θα έχει ρητά περιοριστικό χαρακτήρα εάν οι Όροι και οι Προϋποθέσεις λαμβάνονται ως προσφορά.

Σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Η κύρια λειτουργία μας είναι η παροχή βοήθειας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης εξουσιοδότησης ταξιδιού, ώστε να μπορέσουν μη κάτοικοι των ΗΠΑ να αποκτήσουν άδεια εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Διαθέτουμε εξειδικευμένους εκπροσώπους που βοηθούν κατά τη διαδικασία έκδοσης εξουσιοδότησης ταξιδιού εκτελώντας την υποβολή αιτήσεων εκ μέρους σας καθώς και ενημερώνοντάς σας για την τελική έκβαση. Άλλες υπηρεσίες που παρέχουμε είναι ο έλεγχος αιτήσεων, η μετάφραση, η βοήθεια για τη συμπλήρωση αιτήσεων και η διόρθωση τυχόν σφαλμάτων είτε πρόκειται για γραμματικό σφάλμα είτε για πρόβλημα όσον αφορά την ακρίβεια των στοιχείων ή το περιεχόμενο. Επίσης, οι εκπρόσωποί μας θα έχουν απευθείας επαφή με τους πελάτες μας μέσω email στην περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για να συμπληρωθεί η αίτηση. Δεν παρέχονται υπηρεσίες νομικών συμβουλών και, επίσης, δεν συνδεόμαστε με οποιονδήποτε κρατικό φορέα. Στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για νομικές συμβουλές όσον αφορά την αίτησή σας, πρέπει να εξασφαλίσετε πρόσβαση σε κατάλληλες νομικές υπηρεσίες στο πρόσωπο ενός επαγγελματία δικηγόρου.

Όταν υποβάλλετε τη φόρμα αίτησης που θα βρείτε στον ιστότοπό μας, η εξουσιοδότηση ταξιδιού θα σταλεί αμέσως για επεξεργασία. Η έγκριση της αίτησης ESTA βασίζεται αποκλειστικά στην απόφαση του φορέα εξουσιοδότησης των ΗΠΑ. Συνήθως, ο χρόνος επεξεργασίας είναι πολύ σύντομος, αλλά σε περίπτωση που υπάρχουν επαρκείς λόγοι για περαιτέρω ανάλυση της αίτησής σας λόγω σφαλμάτων ή ενοτήτων που δεν έχουν συμπληρωθεί, η αίτησή σας ενδέχεται να καθυστερήσει.

Η εξουσιοδότηση ταξιδιού ESTA θα ισχύει για δύο χρόνια, αλλά στην περίπτωση που το διαβατήριό σας λήγει πριν από την ημερομηνία λήξης της, θα πρέπει να κάνετε αίτηση για νέα άδεια. Έχετε ελεύθερη πρόσβαση για είσοδο και επανείσοδο στις ΗΠΑ όσες φορές θέλετε, εφόσον η εξουσιοδότηση ταξιδιού ESTA που διαθέτετε και το διαβατήριό σας εξακολουθούν να ισχύουν.

Πριν πληρώσετε για την εξουσιοδότηση ταξιδιού ESTA, πρέπει να ελέγξετε ξανά τις πληροφορίες στη φόρμα της αίτησής σας για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διορθώσει όλα τα σφάλματα προ της υποβολής της αίτησης. Αφού ελέγξετε την αίτησή σας, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τη μέθοδο πληρωμής που θα χρησιμοποιηθεί για να καλυφθούν οι χρεώσεις της υπηρεσίας μας.

Κατά την υποβολή μιας παραγγελίας μέσω του ιστότοπού μας, επιβεβαιώνετε ότι η μέθοδος πληρωμής που επιλέγετε είναι νόμιμη και, ειδικά στην περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, ότι είστε ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος ή ότι έχετε απευθείας άδεια από τον εξουσιοδοτημένο κάτοχο της κάρτας.

Όλες οι πληροφορίες που έχουμε διαθέσιμες στον ιστότοπό μας λαμβάνονται από αξιόπιστες πηγές και επικαιροποιημένα δημόσια στοιχεία που παρέχονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ο ιστότοπός μας έχει κατασκευαστεί με τρόπο ώστε να σας επιτρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση ESTA με σχετικές πληροφορίες που προέρχονται από μια ηλεκτρονική πύλη με 100% βοήθεια. Ωστόσο, η χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών από τον ιστότοπό μας πρέπει να γίνεται με ευθύνη του ίδιου του χρήστη. Αν θέλετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο σχετικά με τις πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Στόχος μας είναι να διαθέτουμε πάντοτε τις πιο επικαιροποιημένες και ακριβείς πληροφορίες και διαρκώς παρακολουθούμε και μελετούμε τις νέες κρατικές πολιτικές και διαδικασίες.

Κόστος

Η χρέωση για την υπηρεσία μας είναι $72,00 ανά αίτηση. Όλες οι χρεώσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο της υπηρεσίας μας χρεώνονται σε δολάρια ΗΠΑ (USD). Το τέλος για την κρατική αίτηση και η χρέωση για την υπηρεσία μας επίσης χρεώνονται σε δολάρια ΗΠΑ. Η ισοτιμία του δολαρίου ΗΠΑ δεν εμπίπτει στον έλεγχό μας, επομένως συνιστάται να ανατρέξετε στις συναλλαγματικές ισοτιμίες πριν κάνετε την αίτησή σας, ώστε να έχετε μια εκτίμηση του συνολικού κόστους.

Παροχή υπηρεσίας και πολιτική επιστροφής χρημάτων

Θα χρεωθείτε προτού ξεκινήσει να υλοποιείται η υπηρεσία. Θα λάβετε ένα email στη διεύθυνση που δηλώσατε στην αίτησή σας, που θα σας ζητάει να επιβεβαιώσετε τις λεπτομέρειες της πληρωμής. Φροντίστε να ελέγξετε τους φακέλους ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (“Junk” ή “Spam”) για αυτό το email.

Αφού εγκριθεί η πληρωμή, η αίτησή σας θα σταλεί απευθείας σε έναν ειδικό περί των δεδομένων, ο οποίος θα ελέγξει προσεκτικά την αίτησή σας και θα κάνει τις αναγκαίες προσαρμογές. Επίσης, θα σταλεί εντός 24 ωρών στο email σας ένα ακριβές αντίγραφο της αίτησης ESTA που κάνατε. Επειδή δεν φέρουμε ευθύνη για λανθασμένες πληροφορίες που συμπληρώνονται από τον πελάτη, βεβαιωθείτε ότι έχει συμπληρωθεί σωστά η διεύθυνση email σας. Η επίσημη ολοκλήρωση των υπηρεσιών μας λαμβάνει χώρα όταν ο υπεύθυνος αναλυτής δεδομένων στείλει ένα αντίγραφο της εξουσιοδότησης ταξιδιού στη διεύθυνση email που έχει δοθεί. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να επικοινωνήσει μαζί μας ο πελάτης εντός 24 ωρών εάν δεν έχει λάβει αυτό το email έγκρισης.

Εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με διατάξεις θεωρούμενες ως κατάλληλες «Οδηγίες», πρέπει να την ζητήσετε πριν ξεκινήσουμε την υλοποίηση της υπηρεσίας μας. Στην περίπτωση μιας αίτησης ESTA που ήδη βρίσκεται υπό επεξεργασία, έχει σταλεί στις κρατικές αρχές των ΗΠΑ ή βρίσκεται στη φάση αποστολής ενός αντιγράφου του αποτελέσματος στον αιτούντα, δεν δικαιούστε καμία μορφή επιστροφής χρημάτων ή πίστωσης. Εφόσον ο πελάτης έχει ήδη ενημερωθεί για τις «Οδηγίες» περί καταναλωτών, καθιστά αυτομάτως τον εαυτό του ακατάλληλο για επιστροφή χρημάτων αφού οι εκπρόσωποί μας στείλουν ένα αντίγραφο του αποτελέσματος.

Η πολιτική μας αναφορικά με την επιστροφή χρημάτων περιλαμβάνει τα εξής:- Το χρηματικό ποσό θα επιστραφεί στην ίδια πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήσατε για την αρχική αγορά, καθώς επεξεργαζόμαστε τις πληρωμές απευθείας σε συνεργασία με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχετε επιλέξει. Η επιστροφή των χρημάτων θα είναι σε δολάρια ΗΠΑ και θα φτάσει στον λογαριασμό σας μέσα σε 5-7 εργάσιμες ημέρες. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν αλλαγές στην αξία των νομισμάτων ή για χρεώσεις που συνδέονται άμεσα με τις διεθνείς συναλλαγές. Αν θέλετε να ζητήσετε μια ακύρωση ή πίστωση, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email.

Αν θέλετε να ζητήσετε πίστωση, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση xnmONtgv1n1nykQ7DOGIJ1xhCsM4ZgXXG9fgC5nT6NpI9REAAAAABJRU5ErkJggg== Terms And Conditions. Σε εκείνο το μήνυμα email πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρετε το πλήρες όνομά σας και τη διεύθυνση email που να είναι ίδια με εκείνη που δώσατε στην αίτησή σας. Ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει σχετικά με το αίτημά σας και θα φροντίσει να γίνει η επιστροφή των χρημάτων μέσα σε 24-48 ώρες.

Στην περίπτωση που η αίτησή σας απορριφθεί από το Τμήμα Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) και την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP), θα δικαιούστε αυτομάτως επιστροφή χρημάτων στο ακέραιο. ΔΕΝ είστε υποχρεωμένοι να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email για να ζητήσετε αυτήν τη συναλλαγή.

Μέσω της χρήσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών, παραιτείστε αυτομάτως του δικαιώματος για νομική προσφυγή στην περίπτωση που προκύψουν προβλήματα λόγω της λανθασμένης ή ακατάλληλης χρήσης του ιστότοπού μας. Εδώ περιλαμβάνεται η αποζημίωση για οποιεσδήποτε ζημίες που προέκυψαν για τα μέλη της ομάδας μας, τους εκπροσώπους μας και τους μετόχους μας.

Φροντίστε να επισκέπτεστε τακτικά τον ιστότοπο για τυχόν αλλαγές στις πολιτικές μας περί επιστροφής χρημάτων και παροχής υπηρεσιών, επειδή ενδέχεται να υπάρχουν τροποποιήσεις.

Χρήση του ιστότοπου

Μέσω της χρήσης του ιστότοπού μας, συμφωνείτε να τον χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ για προσωπική χρήση. ΔΕΝ επιτρέπεται η λήψη, αλλαγή ή τροποποίηση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου με σκοπό τη χρήση του για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως μεταπώληση ή διαφημίσεις. Αυτός ο ιδιωτικός ιστότοπος ανήκει στην αποκλειστική κατοχή μιας ιδιωτικής εταιρείας.

Προγράμματα συνεργασιών

Προς το παρόν, δεν προσφέρονται προγράμματα συνεργασιών.

Άδεια χρήσης για τον ιστότοπο και τη σχεδίαση του λογότυπου

Το υλικό που παράγεται σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκει αποκλειστικά σε εμάς και στους αντίστοιχους δημιουργούς περιεχομένου. Σε αυτό περιλαμβάνεται κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια κουμπιών, εικόνες, συλλογές δεδομένων και λογισμικό. Όλα τα στοιχεία του υλικού προστατεύονται από τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων. Οι συλλογές περιεχομένου προστατεύονται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία μας.

Όλα τα στοιχεία λογισμικού που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν αποκλειστικά στον ιστότοπο, προστατεύονται από την τοπική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και, επίσης, προστατεύονται από τους προμηθευτές του λογισμικού.

Νομική γνωστοποίηση και δήλωση αποποίησης

Αυτός ο ιστότοπος δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Πρόκειται για ιδιωτική επιχείρηση.

Για τη διαχείριση του ιστότοπου υπεύθυνη είναι η ikvm44GI+VGibfPOs6sNTJm565N44x0p+9AwNd+4TctgxMxmHxTtbRpRZoW9ZAfgzMzs4t9oHZ2cQ+MDsbuFz+ADMwmsWnOWyMAAAAAElFTkSuQmCC Terms And Conditions, με στοιχεία επικοινωνίας:

wcil0BEZOpAjAAAAABJRU5ErkJggg== Terms And Conditions

Διάφορα

Συμφωνείτε αυτομάτως με τους όρους και προϋποθέσεις μας κάθε φορά που μπαίνετε σε αυτόν τον ιστότοπο. Επιτρέπεται να αλλάξουμε τους όρους και προϋποθέσεις και να κάνουμε τροποποιήσεις σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή, οι οποίες θα τίθενται αμέσως σε ισχύ. Το πρόσωπο που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο τυχόν αλλαγών που γίνονται στους όρους και προϋποθέσεις.

Γενικές προϋποθέσεις

Συμφωνώντας με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, επιβεβαιώνετε ότι είστε σε ηλικία στην οποία θεωρείστε βάσει της νομοθεσίας ενήλικος στη χώρα σας ή στην περιοχή σας. Εάν δεν είστε ενήλικος, συμφωνείτε ότι έχετε την έγκριση του κηδεμόνα σας αναφορικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των υπηρεσιών μας με οποιονδήποτε παράνομο ή μη εγκεκριμένο τρόπο που παραβιάζει τη νομοθεσία της χώρας σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ανά πάσα στιγμή την παροχή υπηρεσιών εάν πιστεύουμε ότι παρέχονται παράνομες ή ψευδείς πληροφορίες μέσω της υπηρεσίας. Αυτό αποτελεί έγκλημα, επομένως οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα θα επιφέρει τερματισμό των υπηρεσιών μας προς εσάς.