Close

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Επιθεωρήστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο καθώς εξηγεί και περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπηρεσίας, και διαμορφώνει τη βάση οποιασδήποτε
επικοινωνίας προκύψει από τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς

Η χρήση από χρήστες αυτού του Ιστότοπου και της Παρεχόμενης υπηρεσίας καθορίζονται και υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους και προϋποθέσεις.

Πληροφορίες για αυτήν την υπηρεσία

Αυτοί οι Όροι και προϋποθέσεις σχεδιάστηκαν για να περιγράψουν και να απαριθμήσουν τις προϋποθέσεις χρήσης του Esta Visa, τις διαδικασίες, τα δικαιώματα
και τις ευθύνες που σχετίζονται με γενικές πληροφορίες θεώρησης ταξιδιού που παρέχονται μέσω αυτού του ιστότοπου.

Αποδοχή όρων

Με την είσοδο σε αυτόν τον ιστότοπο και/ή την αποδοχή της Παρεχόμενης υπηρεσίας, οι Χρήστες συμφωνούν να δεσμευτούν από αυτούς τους Όρους και προϋποθέσεις
χωρίς τροπολογία. Σε περίπτωση που οι Χρήστες δεν αποδεχτούν αυτούς τους Όρους και προϋποθέσεις, τότε θα πρέπει αμέσως να διακόψουν την πρόσβαση στον
Ιστότοπο και δεν θα πρέπει να αποδεχτούν την Παρεχόμενη υπηρεσία.

Ιστότοπος

Ο Ιστότοπος σημαίνει ότι οι πληροφορίες, οι εικόνες, ο σχεδιασμός και η ηλεκτρονική λειτουργικότητα αυτών των σελίδων βρίσκονται στη διεύθυνση web:
EstaVisa.gr και, θα περιλαμβάνουν το κατατεθέν όνομα τομέα EstaVisa.gr («ο Ιστότοπος»).

Η Εταιρεία διατηρεί πλήρως το δικαίωμα, χωρίς εξαίρεση, (και χωρίς ευθύνη προς τους Χρήστες) να τροποποιήσει, προσθέσει και/ή διαγράψει (ολόκληρο ή μέρος
αυτού) τον Ιστότοπο χωρίς προειδοποίηση ή μετά από διαβούλευση με τους Χρήστες. Οι Χρήστες που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο και/ή την
Παρεχόμενη υπηρεσία θα αναγκαστούν σε πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή τέτοιων τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Παράνομη και/ή ακατάλληλη χρήση

Με την πρόσβασή τους στον Ιστότοπο οι χρήστες συμφωνούν στα εξής:

· Να μην χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο για παράνομους σκοπούς και να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες και κανονισμούς.

· Να μην χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο με κανέναν τρόπο ώστε να μειώσουν την απόδοση, να αλλοιώσουν το περιεχόμενο ή με κάποιον τρόπο να μειώσουν τη συνολική
λειτουργικότητα του Ιστότοπου, να ΜΗΝ διακινδυνεύσουν την ασφάλεια του Ιστότοπου ή να μην επιχειρήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χώρους ασφαλείας ή σε
ευαίσθητες πληροφορίες.
Οι Χρήστες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο για να αντιγράφουν, αποθηκεύουν, φιλοξενούν ή διανέμουν ή βοηθούν με τέτοιου είδους αντιγραφή,
αποθήκευση, φιλοξενία ή διανομή κακόβουλου λογισμικού υπολογιστών όπως ιούς υπολογιστών ή για ανεπίκλητες εμπορικές επικοινωνίες ή δραστηριότητες εμπορικής
προώθησης.

Η χρήση του Ιστότοπου για εμπορικούς λόγους ή λόγους εμπορικής προώθησης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας, η οποία θα
χορηγηθεί μόνο μετά από γραπτό αίτημα στην καταχωρημένη διεύθυνση της Εταιρείας και μπορεί να υπόκειται σε περισσότερους Όρους και προϋποθέσεις, εάν η
Εταιρεία το κρίνει σκόπιμο και σωστό.

Όπου οι Χρήστες χρησιμοποιούν παράνομα, ακατάλληλα ή για εμπορικό κέρδος τον Ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας, οι Χρήστες θα
φέρουν την πλήρη ευθύνη για οποιοδήποτε αξίωμα, έξοδο, ευθύνη, απώλεια και κόστος συμπεριλαμβανομένων (χωρίς να περιορίζονται σε αυτό) των νομικών τελών
που καταβάλλονται άμεσα και έμμεσα από την Εταιρεία, τα οποία προκύπτουν από κάθε παράβαση ή αθέτηση από τους Χρήστες αυτών των Όρων και προϋποθέσεων.

Παρεχόμενη υπηρεσία

Μέσω αυτού του Ιστότοπου, ο χρήστης έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες: εξέταση πληροφοριών, αποτελέσματα και σύνθεση εγγράφων.

*Συνομιλία υπηρεσίας υποστήριξης: Λειτουργεί Δευτέρα – Παρασκευή 10πμ έως 5μμ, GMT-5.

*Υπηρεσία ερωτήσεων μέσω email Λειτουργεί 24/7.

*Πριν από την υποβολή, επαλήθευση και έλεγχο των υποχρεωτικών πληροφοριών της αίτησης.

*Σε περίπτωση σφάλματος, υπάρχει ΔΩΡΕΑΝ επανάληψη υποβολής της αίτησης.

*Βελτιωμένος ιστότοπος για iPhone και Android.

*Κοινό δίκτυο ESTA αεροπορικών εταιρειών.

*24ωρη πρόσβαση και παρακολούθηση του συστήματος ESTA CBP.

*Βοήθεια και γραμμή εξυπηρέτησης πελατών σε πολλές γλώσσες.

*Ειδοποίηση κατάστασης αίτησης μέσω email.

*Υπηρεσία αυτόματης επανάληψης της αίτησης: Δεν χρειάζεται να επαναλάβετε την αίτηση για απόφαση που εκκρεμεί – θα το κάνουμε εμείς για λογαριασμό σας.

*Δωρεάν ανανέωση του ESTA: Εάν το διαβατήριό σας λήγει ή θα ανανεωθεί εντός 2 ετών από την πρώτη σας αίτηση.

*Υπηρεσία ενημέρωσης: Επικοινωνήστε μαζί μας όταν σχεδιάζετε νέο ταξίδι στις ΗΠΑ και εμείς θα ενημερώσουμε τις πληροφορίες της πτήσης σας και άλλες
σχετικές πληροφορίες.

*Έλεγχος κατάστασης: Επικοινωνήστε μαζί μας όποτε πρόκειται να επισκεφθείτε τις ΗΠΑ. Θα ελέγξουμε την κατάσταση της έγκρισής σας πριν από την αναχώρησή
σας, καθώς και θα σας ενημερώσουμε για άλλες απαιτήσεις του ταξιδιού όπου αυτό απαιτείται.

*Υπηρεσία ανάκτησης του ESTA: Χάσατε τον αριθμό σας ESTA; Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας στείλουμε email υπενθύμισης ή έντυπο αντίγραφο μέσω
ταχυδρομείου.

*2 έτης Δωρεάν πρόσβαση στην Υπηρεσία: Η υπηρεσία μας διαρκεί όσο διαρκεί η έγκρισή σας μέσω του ESTA (2 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή έως την
ημερομηνία λήξης του διαβατηρίου σας, όποιο συμβάν επέλθει πρώτο).

*Σε περίπτωση που πρέπει να βγάλετε νέο διαβατήριο εντός 2 ετών, εμείς θα σας εκδώσουμε ΔΩΡΕΑΝ νέα αίτηση του ESTA, η οποία θα ισχύει για ακόμη 2 έτη.

*Εγγύηση επιστροφής του 100% των χρημάτων σε περίπτωση απόρριψης του ESTA.

Οι Χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται με την τεχνική καθοδήγηση που παρέχει ο Ιστότοπος ώστε να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που παρέχονται με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο.

Ο χρήστης γνωρίζει ότι είναι αποκλειστική του ευθύνη η εγκατάσταση, συντήρηση και έλεγχος της τεχνικής διαμόρφωσης που απαιτείται για τη σύνδεση και χρήση
των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Ιστότοπο.

Αποδοχή όρων

Οι τιμές των προϊόντων και οι υπηρεσίες εμφανίζονται στον Ιστότοπο. Για κάθε προϊόν και την προτεινόμενη μέθοδο πληρωμής, η τιμή εμφανίζεται πριν από την
αγορά του προϊόντος από τον χρήστη.

Όλα τα κόστη σύνδεσης και μεταφοράς των δεδομένων για τη θέση του χρήστη στον διακομιστή του ιστότοπου και οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη μπορεί να χρειαστεί
από παροχής πρόσβασης ηλεκτρονικών υπηρεσιών επικοινωνίας αποτελούν ευθύνη του χρήστη.

Όπου οι Χρήστες πραγματοποιούν πληρωμή στην εταιρεία της Χρέωσης της υπηρεσίας, δημιουργείται μια σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη και, μια
τέτοια σύμβαση υπόκειται και διέπεται από αυτούς τους Όρους και προϋποθέσεις.

Πνευματικά δικαιώματα

Όλη η πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας (η οποία θα περιλαμβάνει πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα (κατατεθέντα ή όχι), εμπορικές ονομασίες,
πατέντες, κατατεθέντες σχεδιασμούς και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας απορρέουν από την αισθητική ή τη λειτουργικότητα του Ιστότοπου
αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας.

Με τη χρήση του Ιστότοπου και/ή της Παρεχόμενης υπηρεσίας ο Χρήστης συμφωνεί να σέβεται και να μην παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της
Εταιρείας, και, συγκεκριμένα, ο Χρήστης συμφωνεί να μην αντιγράφει, κάνει λήψη, μεταδίδει, αναπαράγει, εκτυπώνει ή με άλλον τρόπο εκμεταλλεύεται για
εμπορικούς σκοπούς και/ή για να αποκτήσει κάθε υλικό που περιέχει ο Ιστότοπος και/ή η Παρεχόμενη υπηρεσία.

Ο Χρήστης μπορεί να επαναχρησιμοποιήσει το προστατευμένο με πνευματικά δικαιώματα υλικό δωρεάν σε οποιαδήποτε μορφή για έρευνα μη εμπορικών σκοπών,
ιδιωτική μελέτη ή εσωτερικό θέμα κυκλοφορίας για το υλικό που αναγνωρίζεται ως πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και, ο Χρήστης πρέπει να δηλώσει το
έγγραφο/δημοσίευση της πηγής.

Προειδοποίηση FBI: «Η μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή ή διανομή αυτής της κατοχυρωμένης με πνευματικά δικαιώματα εργασίας είναι παράνομη. Η εγκληματική
παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης χωρίς χρηματικό κέρδος, ερευνάται από το FBI και τιμωρείται με έως και 5 έτη
φυλάκισης και πρόστιμο $250.000». Πηγή: www.fbi.gov/ipr

Αποποιήσεις

Είμαστε μια μη νομική εταιρεία ιδιωτικού δικαίου που δεν σχετίζεται άμεσα με κανέναν δημόσιο φορέα. Όλα τα περιεχόμενα ή πληροφορίες που παρέχονται σε
αυτόν τον Ιστότοπο προορίζονται για γενικές ερωτήσεις. Αυτός ο ιστότοπος δεν παρέχει νομικές συμβουλές. Εάν χρειάζεστε νομικές συμβουλές, συνιστούμε
ανεπιφύλακτα να συμβουλευθείτε απευθείας έναν δικηγόρο.

Οι πληροφορίες που περιέχονται μέσα σε αυτόν τον Ιστότοπο και/ή την παρεχόμενη υπηρεσία παρέχονται χωρίς εγγυήσεις ρητές ή σιωπηρές που σχετίζονται με την
ακρίβεια, την καταλληλότητα για τον σκοπό, τη συμβατότητα ή την ασφάλεια κάθε μέρους του Ιστότοπου και/ή της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται αδιάλειπτη διαθεσιμότητα του Ιστότοπου και/ή της Παρεχόμενης υπηρεσίας ούτε, οποιαδήποτε αναπαράσταση ή δήλωση περιέχεται στον
ιστότοπο θα είναι χωρίς σφάλματα.

Παραβάσεις Όρων και προϋποθέσεων

Χωρίς προκατάληψη για άλλα δικαιώματα και διορθωτικά μέτρα όπου οι Χρήστες παραβιάσουν τους Όρους και προϋποθέσεις της Εταιρείας μπορεί να ληφθούν τέτοια
μέτρα ως κρίνονται κατάλληλα συμπεριλαμβανομένης (αλλά χωρίς περιορισμό σε αυτήν) της αφαίρεσης της πρόσβασής σας στον Ιστότοπο και/ή την παρεχόμενη
υπηρεσία, τον αποκλεισμό της διεύθυνσης σας IP και την επικοινωνία με τον δικό σας πάροχο υπηρεσίας διαδικτύου με σκοπό να ζητηθεί να γίνει αποκλεισμός της
πρόσβασής σας στον Ιστότοπο και/ή να κινηθούν δικαστικές νομικές διαδικασίες.

Αποζημίωση

Εάν οποιαδήποτε (μία ή πολλές) διατάξεις αυτών των Όρων και προϋποθέσεων κριθεί άκυρη ή χωρίς ισχύ, τέτοια διάταξη(εις) θα διαγραφεί και οι εναπομένουσες
διατάξεις θα παραμείνουν σε ισχύ.

Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Επειδή ο Ιστότοπός μας λειτουργεί με το σύστημα Γνωστοποίησης άμεσης πληρωμής (Instant Payment Notification (IPN)), το οποίο επιτρέπει την άμεση
επεξεργασία της υπηρεσίας μετά την πληρωμή του τέλους επεξεργασίας, χωρίς καμία εξαίρεση διαθέτουμε πολιτική ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ. Το
κόστος της αίτησης του ESTA δεν επιστρέφεται και σε περίπτωση που υπάρξει διπλότυπο US ESTA ή βρεθεί για τον ταξιδιώτη(ες), δεν θα λάβετε επιστροφή
χρημάτων.

Σας προσφέρουμε πλήρη επιστροφή χρημάτων μόνο σε περίπτωση που οι επαγγελματικές μας υπηρεσίες δεν καταφέρουν να αποκτήσουν για λογαριασμό σας την έγκριση
ταξιδιού και επομένως, η έγκριση του Esta δεν θα σας χορηγηθεί από τον φορέα μετανάστευσης των ΗΠΑ.

Ευθύνη

Ο Ιστότοπος, ο οποίος σχεδιάστηκε με τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα, διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα ως προς το περιεχόμενο των ερωτήσεων. Με στόχο να
παρέχει μια αξιόπιστη και ποιοτική υπηρεσία, ο ιστότοπος EstaVisa.gr μπορεί διακριτικά να αρνηθεί τη δημοσίευση μιας ερώτησης. Οι επισκέπτες υπόσχονται να
μην υποβάλλουν ερωτήσεις που επηρεάζουν τη δημόσια τάξη και ηθική ή αφορούν παράνομες δραστηριότητες. Οι Υπηρεσίες του ιστότοπου Esta αποποιούνται
οποιαδήποτε ευθύνη και δεν θεωρούνται υπεύθυνες για καμία συνεπαγόμενη ζημιά ως προς τη χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου ή της δυσλειτουργίας αυτών ή της
αδυναμίας λειτουργίας τους. Η μέγιστη ευθύνη για οποιαδήποτε περίσταση δεν θα υπερβαίνει την τιμή αγοράς.

 

 

Αρμόδιο δικαστήριο

Σε περίπτωση μήνυσης ανάμεσα σε κάποιο μέλος και την εταιρεία Esta Services, αρμόδιο τίθεται το Πρωτοδικείο της περιοχής που βρίσκεται η έδρα μας.

Δήλωση

Σκοπεύουμε να συμπεριφερθούμε σε όλους τους πελάτες με τον μεγαλύτερο δυνατό σεβασμό. Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τον τρόπο που κάποιο μέλος της
ομάδας μας σας συμπεριφέρεται, στείλτε μας ένα email με το παράπονό σας μαζί με λεπτομέρειες για τον χρόνο διεξαγωγής της διένεξης στη διεύθυνση info@estavisa.gr υπόψιν του Υπεύθυνου εξυπηρέτησης πελατών. Σκοπεύουμε να ασχοληθούμε με όλες τις διενέξεις ειλικρινά
και δίκαια.

Αναφορά:

Email info@estavisa.gr

Αυτός ο Όρος χρήσης έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013.