Close

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Επιθεωρήστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο καθώς εξηγεί και περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπηρεσίας, και διαμορφώνει τη βάση οποιασδήποτε
επικοινωνίας προκύψει από τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς

Η χρήση από χρήστες αυτού του Ιστότοπου και της Παρεχόμενης υπηρεσίας καθορίζονται και υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους και προϋποθέσεις.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Επιθεωρήστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο καθώς εξηγεί και περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπηρεσίας, και διαμορφώνει τη βάση οποιασδήποτε

επικοινωνίας προκύψει από τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς

Η χρήση από χρήστες αυτού του Ιστότοπου και της Παρεχόμενης υπηρεσίας καθορίζονται και υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους και προϋποθέσεις.

Όροι και Προϋποθέσεις

Κάθε φορά που είτε επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας είτε κάνετε μια αγορά από εμάς, χρησιμοποιείτε την «Υπηρεσία» μας, και επομένως συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις μας («Όροι και προϋποθέσεις»). Οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν αυτομάτως για κάθε επισκέπτη που εισέρχεται στον ιστότοπο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται πελάτες, αγοραστές, επισκέπτες, δημιουργοί περιεχομένου και κάθε πρόσωπο που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Η χρήση όρων όπως «εσείς», «σας» και ρημάτων σε δεύτερο πρόσωπο δηλώνει ευθέως τα πρόσωπα που συμπληρώνουν μια αίτηση στον ιστότοπο, είτε για τον εαυτό τους είτε για κάποιο άλλο πρόσωπο – το οποίο εκπροσωπείται ως ο «αιτών». Η χρήση όρων όπως «εμείς», «εμάς», «μας» και ρημάτων σε πρώτο πρόσωπο δηλώνει αποκλειστικά τον ίδιο τον ιστότοπο.

Συνιστάται να διαβάσετε τους Όρους και Προϋποθέσεις προτού χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του ιστότοπού μας. Η είσοδος στον ιστότοπό μας ισοδυναμεί με αυτόματη συμφωνία με τους Όρους και Προϋποθέσεις. Αν, για κάποιον λόγο, δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις, δεν θα έχετε άδεια πρόσβασης στον ιστότοπό μας ή σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες του. Η αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων θα έχει ρητά περιοριστικό χαρακτήρα εάν οι Όροι και οι Προϋποθέσεις λαμβάνονται ως προσφορά.

«Εμείς», «Εμάς», «Μας», «Διαχειριστής», »Πάροχος υπηρεσιών» και «η Εταιρεία» σημαίνουν ikvm44GI+VGibfPOs6sNTJm565N44x0p+9AwNd+4TctgxMxmHxTtbRpRZoW9ZAfgzMzs4t9oHZ2cQ+MDsbuFz+ADMwmsWnOWyMAAAAAElFTkSuQmCC ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

Σχετικά με τις υπηρεσίες μας

Η κύρια λειτουργία μας είναι η παροχή βοήθειας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης εξουσιοδότησης ταξιδιού, ώστε να μπορέσουν μη κάτοικοι των ΗΠΑ να αποκτήσουν άδεια εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Διαθέτουμε εξειδικευμένους εκπροσώπους που βοηθούν κατά τη διαδικασία έκδοσης εξουσιοδότησης ταξιδιού εκτελώντας την υποβολή αιτήσεων εκ μέρους σας καθώς και ενημερώνοντάς σας για την τελική έκβαση. Άλλες υπηρεσίες που παρέχουμε είναι ο έλεγχος αιτήσεων, η μετάφραση, η βοήθεια για τη συμπλήρωση αιτήσεων και η διόρθωση τυχόν σφαλμάτων είτε πρόκειται για γραμματικό σφάλμα είτε για πρόβλημα όσον αφορά την ακρίβεια των στοιχείων ή το περιεχόμενο. Επίσης, οι εκπρόσωποί μας θα έχουν απευθείας επαφή με τους πελάτες μας μέσω email στην περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις για να συμπληρωθεί η αίτηση. Δεν παρέχονται υπηρεσίες νομικών συμβουλών και, επίσης, δεν συνδεόμαστε με οποιονδήποτε κρατικό φορέα. Στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για νομικές συμβουλές όσον αφορά την αίτησή σας, πρέπει να εξασφαλίσετε πρόσβαση σε κατάλληλες νομικές υπηρεσίες στο πρόσωπο ενός επαγγελματία δικηγόρου.

Όταν υποβάλλετε τη φόρμα αίτησης που θα βρείτε στον ιστότοπό μας, η εξουσιοδότηση ταξιδιού θα σταλεί αμέσως για επεξεργασία. Η έγκριση της αίτησης ESTA βασίζεται αποκλειστικά στην απόφαση του φορέα εξουσιοδότησης των ΗΠΑ. Συνήθως, ο χρόνος επεξεργασίας είναι πολύ σύντομος, αλλά σε περίπτωση που υπάρχουν επαρκείς λόγοι για περαιτέρω ανάλυση της αίτησής σας λόγω σφαλμάτων ή ενοτήτων που δεν έχουν συμπληρωθεί, η αίτησή σας ενδέχεται να καθυστερήσει.

Η εξουσιοδότηση ταξιδιού ESTA θα ισχύει για δύο χρόνια, αλλά στην περίπτωση που το διαβατήριό σας λήγει πριν από την ημερομηνία λήξης της, θα πρέπει να κάνετε αίτηση για νέα άδεια. Έχετε ελεύθερη πρόσβαση για είσοδο και επανείσοδο στις ΗΠΑ όσες φορές θέλετε, εφόσον η εξουσιοδότηση ταξιδιού ESTA που διαθέτετε και το διαβατήριό σας εξακολουθούν να ισχύουν.

Πριν πληρώσετε για την εξουσιοδότηση ταξιδιού ESTA, πρέπει να ελέγξετε ξανά τις πληροφορίες στη φόρμα της αίτησής σας για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία είναι σωστά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διορθώσει όλα τα σφάλματα προ της υποβολής της αίτησης. Αφού ελέγξετε την αίτησή σας, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τη μέθοδο πληρωμής που θα χρησιμοποιηθεί για να καλυφθούν οι χρεώσεις της υπηρεσίας μας.

Κατά την υποβολή μιας παραγγελίας μέσω του ιστότοπού μας, επιβεβαιώνετε ότι η μέθοδος πληρωμής που επιλέγετε είναι νόμιμη και, ειδικά στην περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, ότι είστε ο εξουσιοδοτημένος κάτοχος ή ότι έχετε απευθείας άδεια από τον εξουσιοδοτημένο κάτοχο της κάρτας.

Όλες οι πληροφορίες που έχουμε διαθέσιμες στον ιστότοπό μας λαμβάνονται από αξιόπιστες πηγές και επικαιροποιημένα δημόσια στοιχεία που παρέχονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ο ιστότοπός μας έχει κατασκευαστεί με τρόπο ώστε να σας επιτρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση ESTA με σχετικές πληροφορίες που προέρχονται από μια ηλεκτρονική πύλη με 100% βοήθεια. Ωστόσο, η χρήση οποιωνδήποτε πληροφοριών από τον ιστότοπό μας πρέπει να γίνεται με ευθύνη του ίδιου του χρήστη. Αν θέλετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο σχετικά με τις πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Στόχος μας είναι να διαθέτουμε πάντοτε τις πιο επικαιροποιημένες και ακριβείς πληροφορίες και διαρκώς παρακολουθούμε και μελετούμε τις νέες κρατικές πολιτικές και διαδικασίες.

Κόστος

Η χρέωση για την υπηρεσία μας είναι $84,00 ανά αίτηση. Όλες οι χρεώσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο της υπηρεσίας μας χρεώνονται σε δολάρια ΗΠΑ (USD). Το τέλος για την κρατική αίτηση και η χρέωση για την υπηρεσία μας επίσης χρεώνονται σε δολάρια ΗΠΑ. Η ισοτιμία του δολαρίου ΗΠΑ δεν εμπίπτει στον έλεγχό μας, επομένως συνιστάται να ανατρέξετε στις συναλλαγματικές ισοτιμίες πριν κάνετε την αίτησή σας, ώστε να έχετε μια εκτίμηση του συνολικού κόστους.

Παροχή υπηρεσίας και πολιτική επιστροφής χρημάτων

Θα χρεωθείτε προτού ξεκινήσει να υλοποιείται η υπηρεσία. Θα λάβετε ένα email στη διεύθυνση που δηλώσατε στην αίτησή σας, που θα σας ζητάει να επιβεβαιώσετε τις λεπτομέρειες της πληρωμής. Φροντίστε να ελέγξετε τους φακέλους ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (“Junk” ή “Spam”) για αυτό το email.

Αφού εγκριθεί η πληρωμή, η αίτησή σας θα σταλεί απευθείας σε έναν ειδικό περί των δεδομένων, ο οποίος θα ελέγξει προσεκτικά την αίτησή σας και θα κάνει τις αναγκαίες προσαρμογές. Επίσης, θα σταλεί εντός 24 ωρών στο email σας ένα ακριβές αντίγραφο της αίτησης ESTA που κάνατε. Επειδή δεν φέρουμε ευθύνη για λανθασμένες πληροφορίες που συμπληρώνονται από τον πελάτη, βεβαιωθείτε ότι έχει συμπληρωθεί σωστά η διεύθυνση email σας. Η επίσημη ολοκλήρωση των υπηρεσιών μας λαμβάνει χώρα όταν ο υπεύθυνος αναλυτής δεδομένων στείλει ένα αντίγραφο της εξουσιοδότησης ταξιδιού στη διεύθυνση email που έχει δοθεί. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να επικοινωνήσει μαζί μας ο πελάτης εντός 24 ωρών εάν δεν έχει λάβει αυτό το email έγκρισης.

Εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με διατάξεις θεωρούμενες ως κατάλληλες «Οδηγίες», πρέπει να την ζητήσετε πριν ξεκινήσουμε την υλοποίηση της υπηρεσίας μας. Στην περίπτωση μιας αίτησης ESTA που ήδη βρίσκεται υπό επεξεργασία, έχει σταλεί στις κρατικές αρχές των ΗΠΑ ή βρίσκεται στη φάση αποστολής ενός αντιγράφου του αποτελέσματος στον αιτούντα, δεν δικαιούστε καμία μορφή επιστροφής χρημάτων ή πίστωσης. Εφόσον ο πελάτης έχει ήδη ενημερωθεί για τις «Οδηγίες» περί καταναλωτών, καθιστά αυτομάτως τον εαυτό του ακατάλληλο για επιστροφή χρημάτων αφού οι εκπρόσωποί μας στείλουν ένα αντίγραφο του αποτελέσματος.

Η πολιτική μας αναφορικά με την επιστροφή χρημάτων περιλαμβάνει τα εξής:- Το χρηματικό ποσό θα επιστραφεί στην ίδια πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήσατε για την αρχική αγορά, καθώς επεξεργαζόμαστε τις πληρωμές απευθείας σε συνεργασία με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχετε επιλέξει. Η επιστροφή των χρημάτων θα είναι σε δολάρια ΗΠΑ και θα φτάσει στον λογαριασμό σας μέσα σε 5-7 εργάσιμες ημέρες. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν αλλαγές στην αξία των νομισμάτων ή για χρεώσεις που συνδέονται άμεσα με τις διεθνείς συναλλαγές. Αν θέλετε να ζητήσετε μια ακύρωση ή πίστωση, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email.

Αν θέλετε να ζητήσετε πίστωση, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση xnmONtgv1n1nykQ7DOGIJ1xhCsM4ZgXXG9fgC5nT6NpI9REAAAAABJRU5ErkJggg== ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. Σε εκείνο το μήνυμα email πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρετε το πλήρες όνομά σας και τη διεύθυνση email που να είναι ίδια με εκείνη που δώσατε στην αίτησή σας. Ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει σχετικά με το αίτημά σας και θα φροντίσει να γίνει η επιστροφή των χρημάτων μέσα σε 24-48 ώρες.

Στην περίπτωση που η αίτησή σας απορριφθεί από το Τμήμα Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) και την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP), θα δικαιούστε αυτομάτως επιστροφή χρημάτων στο ακέραιο. ΔΕΝ είστε υποχρεωμένοι να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email για να ζητήσετε αυτήν τη συναλλαγή.

Μέσω της χρήσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών, παραιτείστε αυτομάτως του δικαιώματος για νομική προσφυγή στην περίπτωση που προκύψουν προβλήματα λόγω της λανθασμένης ή ακατάλληλης χρήσης του ιστότοπού μας. Εδώ περιλαμβάνεται η αποζημίωση για οποιεσδήποτε ζημίες που προέκυψαν για τα μέλη της ομάδας μας, τους εκπροσώπους μας και τους μετόχους μας.

Φροντίστε να επισκέπτεστε τακτικά τον ιστότοπο για τυχόν αλλαγές στις πολιτικές μας περί επιστροφής χρημάτων και παροχής υπηρεσιών, επειδή ενδέχεται να υπάρχουν τροποποιήσεις.

Ιδιωτικό απόρρητο και προστασία δεδομένων

Η Εταιρεία δεσμεύεται σταθερά για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των προσωπικών σας πληροφοριών και των προσωπικών πληροφοριών των πελατών σας. Με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση και η δημοσιοποίηση αυτών των προσωπικών πληροφοριών στην Εταιρεία, διέπεται από την Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου.

Επιπρόσθετα, εάν: (α) έχετε έδρα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (European Economic Area), (β) παρέχετε αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες στον ΕΟΧ, ή (γ) υποχρεούστε, με άλλον τρόπο, να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ, η Εταιρεία και η χρήση των προσωπικών πληροφοριών κάθε κατοίκου της ΕΕ διέπεται επίσης από την Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της εταιρείας μας.

Εάν βρίσκεστε εκτός του ΕΟΧ, έχετε ορισμένα δικαιώματα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (GDPR) αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να υποβάλετε αίτημα για πρόσβαση, διόρθωση, τροποποίηση, διαγραφή ή περιορισμό στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους της Εταιρείας ως έμπορος, συνεργάτης ή επισκέπτης, ή ως χρήστης των υπηρεσιών υποστήριξης της Εταιρείας και επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Εάν είστε αγοραστής και επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε απευθείας με τους εμπόρους με τους οποίους έχετε έρθει σε επαφή — εμείς λειτουργούμε ως διαμεσολαβητές για λογαριασμό τους και μπορούμε μόνο να προωθήσουμε το αίτημά σας ώστε να μπορέσουν να σας απαντήσουν.

Επιπλέον, εάν βρίσκεστε στον ΕΟΧ, σας ενημερώνουμε ότι γενικώς επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας για να ολοκληρώσουμε τις συμβάσεις που πιθανώς έχουν συνάψει μαζί σας (για παράδειγμα, εάν έχετε πραγματοποιήσει κάποια παραγγελία μέσω του Τόπου), ή να επιδιώξουμε την επίτευξη των νόμιμων επιχειρηματικών μας συμφερόντων που αναγράφονται παραπάνω, εκτός εάν είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για κάποια συγκεκριμένη ενέργεια επεξεργασίας.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται από εμάς στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας. Είναι μοναδικά στον λογαριασμό σας ή το πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα cookies που βασίζονται σε περιόδους λειτουργίας διαρκούν μόνο ενόσω το πρόγραμμα περιήγησής σας είναι ανοικτό και αυτόματα διαγράφονται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα μόνιμα cookies διαρκούν έως ότου εσείς ή το πρόγραμμα περιήγησής σας τα διαγράψει ή έως ότου λήξουν. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε τον ιστότοπο http://www.allaboutcookies.org/

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες όπως gif μονού pixel και web beacon. Χρησιμοποιούμε τόσο cookies που βασίζονται σε περιόδους λειτουργίας όσο και μόνιμα cookies. Η Εταιρεία ορίζει και αξιολογεί τα δικά της cookies σε τομείς που η διαχείρισή τους εκτελείται από εμάς και τις εταιρικές θυγατρικές της. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιούμε cookies τρίτων, όπως της Google Analytics.

Μερικά cookies σχετίζονται με τον λογαριασμό σας και τις προσωπικές σας πληροφορίες για να θυμάστε ότι είστε συνδεδεμένοι και σε ποιους χώρους εργασίας έχετε συνδεθεί. Άλλα cookies που δεν είναι συνδεδεμένα με τον λογαριασμό σας αλλά είναι μοναδικά και μας επιτρέπουν να διεξάγουμε αναλυτικά και εξατομίκευση, μεταξύ άλλων παρόμοιων ενεργειών.

Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας αναγνωρίζουν όταν επισκέπτεστε έναν Τόπο ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, να θυμούνται τις προτιμήσεις σας και να σας παρέχουν μια εξατομικευμένη εμπειρία η οποία συμβαδίζει με τις ρυθμίσεις. Επιπλέον, τα cookies εκτελούν τις αλληλεπιδράσεις πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Κατηγορίες χρήσης Περιγραφή
Έλεγχος ταυτότητας Εάν είστε συνδεδεμένοι στις Υπηρεσίες μας, τα cookies μας βοηθούν να εμφανίσουμε τις σωστές σας πληροφορίες και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας.
Ασφάλεια Χρησιμοποιούμε cookies για να καταστήσουμε δυνατά και να υποστηρίξουμε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας μας, αλλά και να μπορούμε να εντοπίζουμε κακόβουλες δραστηριότητες.
Προτιμήσεις, δυνατότητες και υπηρεσίες Τα cookies μπορούν να μας πληροφορήσουν ποια γλώσσα προτιμάτε και ποιες είναι οι προτιμήσεις όσον αφορά την επικοινωνία σας. Σας βοηθούν να συμπληρώσετε φόρμες στους Τόπους μας πιο εύκολα. Επίσης, σας παρέχουν δυνατότητες, πληροφορίες και εξατομικευμένο περιεχόμενο.
Μάρκετινγκ Χρησιμοποιούμε cookies για να μας βοηθήσουν να προσφέρουμε διαφημιστικές εκστρατείες και να εντοπίσουμε την απόδοσή τους (π.χ. ένας χρήστες που επισκέφτηκε το Κέντρο βοήθειας μας και έπειτα πραγματοποίησε μια αγορά). Ομοίως, οι συνεργάτες μας μπορεί να χρησιμοποιούν cookies για να μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στις υπηρεσίες τους, αλλά η χρήση cookies τρίτων θα υπόκειται στις πολιτικές του παρόχου υπηρεσιών.

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies για να μας βοηθήσουν να προσφέρουμε διαφημιστικές εκστρατείες και να εντοπίσουμε την απόδοσή τους. Ομοίως, οι συνεργάτες μας μπορεί να χρησιμοποιούν cookies για να μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στις υπηρεσίες τους, αλλά η χρήση cookies τρίτων θα υπόκειται στις πολιτικές του παρόχου υπηρεσιών.
Απόδοση, ανάλυση και έρευνα Τα cookies μάς βοηθούν να ενημερωθούμε πόσο καλά λειτουργούν οι Τόποι και οι Υπηρεσίες μας. Επίσης χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε, βελτιώσουμε και να πραγματοποιήσουμε έρευνα σε προϊόντα, δυνατότητες και υπηρεσίες, αλλά και να δημιουργήσουμε αρχεία καταγραφής και να καταγράφουμε όποτε εισέρχεστε στους Τόπους και τις Υπηρεσίες μας από διαφορετικές συσκευές, όπως από τον υπολογιστή στην εργασία μας ή τη φορητή σας συσκευή.

Κάποια άτομα προτιμούν να μην επιτρέπουν τη χρήση cookies, και για τον λόγο αυτό τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σάς παρέχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τα cookies όπως εσείς επιθυμείτε. Σε μερικά προγράμματα περιήγησης μπορείτε να ορίσετε κανόνες για να διαχειρίζεστε τα cookies μεμονωμένα ανά διαδικτυακό τόπο, έχοντας με τον τρόπο αυτό ακόμη πιο καλύτερο έλεγχο του ιδιωτικού απορρήτου σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μην επιτρέψετε τη χρήση των cookies σε κανέναν τόπο εκτός από εκείνους που θεωρείτε αξιόπιστους.

Χρήση του ιστότοπου

Μέσω της χρήσης του ιστότοπού μας, συμφωνείτε να τον χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ για προσωπική χρήση. ΔΕΝ επιτρέπεται η λήψη, αλλαγή ή τροποποίηση οποιουδήποτε τμήματος του ιστότοπου με σκοπό τη χρήση του για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως μεταπώληση ή διαφημίσεις. Αυτός ο ιδιωτικός ιστότοπος ανήκει στην αποκλειστική κατοχή μιας ιδιωτικής εταιρείας.

Προγράμματα συνεργασιών

Προς το παρόν, δεν προσφέρονται προγράμματα συνεργασιών.

Άδεια χρήσης για τον ιστότοπο και τη σχεδίαση του λογότυπου

Το υλικό που παράγεται σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκει αποκλειστικά σε εμάς και στους αντίστοιχους δημιουργούς περιεχομένου. Σε αυτό περιλαμβάνεται κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια κουμπιών, εικόνες, συλλογές δεδομένων και λογισμικό. Όλα τα στοιχεία του υλικού προστατεύονται από τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων. Οι συλλογές περιεχομένου προστατεύονται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία μας.

Όλα τα στοιχεία λογισμικού που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν αποκλειστικά στον ιστότοπο, προστατεύονται από την τοπική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και, επίσης, προστατεύονται από τους προμηθευτές του λογισμικού.

Νομική γνωστοποίηση και δήλωση αποποίησης

Αυτός ο ιστότοπος δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Πρόκειται για ιδιωτική επιχείρηση.

Για τη διαχείριση του ιστότοπου υπεύθυνη είναι η ikvm44GI+VGibfPOs6sNTJm565N44x0p+9AwNd+4TctgxMxmHxTtbRpRZoW9ZAfgzMzs4t9oHZ2cQ+MDsbuFz+ADMwmsWnOWyMAAAAAElFTkSuQmCC ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, με στοιχεία επικοινωνίας:

descarga-2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διάφορα

Συμφωνείτε αυτομάτως με τους όρους και προϋποθέσεις μας κάθε φορά που μπαίνετε σε αυτόν τον ιστότοπο. Επιτρέπεται να αλλάξουμε τους όρους και προϋποθέσεις και να κάνουμε τροποποιήσεις σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή, οι οποίες θα τίθενται αμέσως σε ισχύ. Το πρόσωπο που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο τυχόν αλλαγών που γίνονται στους όρους και προϋποθέσεις.

Γενικές προϋποθέσεις

Συμφωνώντας με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, επιβεβαιώνετε ότι είστε σε ηλικία στην οποία θεωρείστε βάσει της νομοθεσίας ενήλικος στη χώρα σας ή στην περιοχή σας. Εάν δεν είστε ενήλικος, συμφωνείτε ότι έχετε την έγκριση του κηδεμόνα σας αναφορικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των υπηρεσιών μας με οποιονδήποτε παράνομο ή μη εγκεκριμένο τρόπο που παραβιάζει τη νομοθεσία της χώρας σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ανά πάσα στιγμή την παροχή υπηρεσιών εάν πιστεύουμε ότι παρέχονται παράνομες ή ψευδείς πληροφορίες μέσω της υπηρεσίας. Αυτό αποτελεί έγκλημα, επομένως οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα θα επιφέρει τερματισμό των υπηρεσιών μας προς εσάς.