Skip to content

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Χαιρόμαστε για το ενδιαφέρον που δείξατε για την εταιρεία μας. Η προστασία δεδομένων είναι εξαιρετικά υψηλής προτεραιότητας για τη διαχείριση της Εταιρείας. Η χρήστη σελίδων στο διαδίκτυο της Εταιρείας είναι εφικτή χωρίς καμία ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, αν για κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα χρειάζεται η χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία μας μέσω του ιστοτόπου μας, κρίνεται απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Αν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει επίσημη βάση για τέτοια επεξεργασία, γενικώς λαμβάνουμε συναίνεση από το υποκείμενο των δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όπως είναι το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός υποκειμένου των δεδομένων θα συμβαδίζουν πάντα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), και θα συμμορφώνονται με τους εγχώριους κανονισμούς προστασίας δεδομένων που ισχύουν για εμάς. Μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, η εταιρεία μας θα ήθελε να ενημερώσει το γενικό κοινό για τη φύση, τον σκοπό και τον λόγο συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον,τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται, μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, για τα δικαιώματα τα οποία δικαιούνται.

Ως ο ελεγκτής, η Εταιρεία εφάρμοσε πολλά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσει την όσο πιο ολοκληρωμένη προστασία προσωπικών δεδομένων που επιδέχονται επεξεργασίας μέσω αυτού του ιστότοπου. Ωστόσο, οι μεταφορές δεδομένων με βάση το διαδίκτυο ενδεχομένως, στην πράξη, να δημιουργήσουν κενά ασφαλείας, επομένως να μην είναι δυνατή η εγγύηση της απόλυτης προστασίας. Για αυτόν τον λόγο, κάθε υποκείμενο των δεδομένων είναι ελεύθερο να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα για εμάς μέσω εναλλακτικών μέσων, π.χ. μέσω τηλεφώνου.

1. Ορισμοί

Η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταρείας βασίζεται στους όρους που χρησιμοποιούνται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη για την υιοθέτηση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Η δήλωση προστασίας δεδομένων θα πρέπει να είναι νόμιμη και κατανοητή για το γενικό κοινό, καθώς και για τους πελάτες μας και τους εταιρικούς συνεργάτες μας. Για να διασφαλιστεί αυτό, θα θέλαμε πρώτα να εξηγήσουμε πρώτοι την ορολογία που χρησιμοποιείται.

«Εμείς», «Εμάς», «Μας», «Διαχειριστής», »Πάροχος υπηρεσιών» και «η Εταιρεία» σημαίνουν ikvm44GI+VGibfPOs6sNTJm565N44x0p+9AwNd+4TctgxMxmHxTtbRpRZoW9ZAfgzMzs4t9oHZ2cQ+MDsbuFz+ADMwmsWnOWyMAAAAAElFTkSuQmCC ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.

Σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων, χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους όρους:

α) Προσωπικά δεδομένα

Ως «προσωπικά δεδομένα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

β) Υποκείμενο των δεδομένων

Ως «υποκείμενο των δεδομένων» νοείται το ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, με βάση συγκεκριμένες πληροφορίες που αντιπροσωπεύουν προσωπικά δεδομένα.

γ) Επεξεργασία

Ως «επεξεργασία» νοείται η ενέργεια ή ένα σετ ενεργειών η οποία εκτελείται σε προσωπικά δεδομένα ή σε σετ προσωπικών δεδομένων, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα είτε όχι, όπως είναι η συλλογή, η εγγραφή, η οργάνωση, η δομή, η αποθήκευση, η υιοθέτηση ή μεταποίηση, η ανάκτηση, η διαβούλευση, η χρήση, η δημοσιοποίηση από διαβίβαση, η διάδοση ή με άλλο διαθέσιμο μέσο, η σύγκλιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

δ) Περιορισμός επεξεργασίας

Ως «περιορισμός επεξεργασίας» νοείται η επισήμανση αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με σκοπό τον περιορισμό της μελλοντικής τους επεξεργασίας.

ε) Δημιουργία προφίλ

Ως «δημιουργία προφίλ» νοείται όποια μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων αποτελούμενη από τη χρήση προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση ορισμένων πτυχών της προσωπικότητάς που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο, συγκεκριμένα για την ανάλυση ή πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση του φυσικού προσώπου στην εργασία, την οικονομική του κατάσταση, την υγεία του, τις προσωπικές του προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντά του, την αξιοπιστία του, τη συμπεριφορά του, την τοποθεσία ή τις κινήσεις του.

στ) Ψευδωνυμία

Ως «ψευδωνυμία» νοείται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με τέτοιον τρόπο ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η απόδοση των προσωπικών δεδομένων σε ένα συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, δεδομένου ότι τέτοιες πρόσθετες πληροφορίες φυλάσσονται ξεχωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποδίδονται σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

ζ) Ελεγκτής ή ελεγκτής υπεύθυνος για την επεξεργασία

Ως «ελεγκτής ή ελεγκτής υπεύθυνος για την επεξεργασία» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, γραφείο ή άλλος φορέας ο οποίος, μόνος ή μαζί με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, όπου οι σκοποί και τα μέσα τέτοιων επεξεργασιών καθορίζονται από τη νομοθεσία της Ένωσης ή του Κράτους-μέλους, ο ελεγκτής ή τα συγκεκριμένα κριτήρια για την ανάδειξη του υποψήφιου μπορούν να εξασφαλιστούν από τη νομοθεσία της Ένωσης ή του Κράτους-μέλους.

η) Υπεύθυνος επεξεργασίας

Νοείται η ενέργεια ή ένα σετ ενεργειών το οποίο εκτελείται σε προσωπικά δεδομένα ή σε σετ προσωπικών δεδομένων, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα είτε όχι, όπως είναι η συλλογή, η εγγραφή, η οργάνωση, η δομή, η αποθήκευση, η υιοθέτηση ή μεταποίηση, η ανάκτηση, η διαβούλευση, η χρήση, η δημοσιοποίηση από διαβίβαση, η διάδοση ή με άλλο διαθέσιμο μέσο, η σύγκλιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

θ) Παραλήπτης

Ως «παραλήπτης» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, γραφείο ή άλλος φορέας, στον οποίο τα προσωπικά δεδομένα αποκαλύπτονται, είτε είναι τρίτος είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου ερωτήματος σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης ή του Κράτους-μέλους δεν θα θεωρούνται ως παραλήπτες. Η επεξεργασία εκείνων των δεδομένων από εκείνες τις δημόσιες αρχές θα συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς της προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

ι) Τρίτος

Ως «τρίτος» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, γραφείο ή φορέας εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον ελεγκτή, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα άτομα, τα οποία, υπό την άμεση αρμοδιότητα του ελεγκτή ή του υπεύθυνου επεξεργασίας, εξουσιοδοτούνται για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

κ) Συναίνεση

Ως «συναίνεση» του υποκειμένου των δεδομένων νοείται κάθε βούληση ελευθέρας, ρητής, εν πλήρη επιγνώσει και σαφή ένδειξη των επιθυμιών του υποκειμένου των δεδομένων από τις οποίες αυτός ή αυτή, με μια δήλωση ή με μια ξεκάθαρη καταφατική ενέργεια, συμφωνεί για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν αυτόν ή αυτήν.

2. Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία, με την ικανότητά της ως ελεγκτής προσωπικών δεδομένων, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, ενώ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και/ή οργανωτικά μέτρα σε συμμόρφωση με τις ακόλουθες αρχές:

(α) με νόμιμο, θεμιτό και διαφανή τρόπο, όσον αφορά το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, δικαιοσύνη και διαφάνεια»),

(β) τα δεδομένα συλλέγονται για συγκεκριμένους, ρητούς και σύννομους σκοπούς και όχι για την περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο μη συμβατό με εκείνους τους σκοπούς («καταλληλότητα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και τον περιορισμό του σκοπού»),

(γ) κατάλληλα, συναφή προς το θέμα και με περιορισμό σε όσα απαιτούνται σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους εκτελείται η επεξεργασία («ελαχιστοποίηση δεδομένων»),

(δ) ακριβή και τηρούνται ενημερωμένα,

(ε) περιορισμός της αποθήκευσης για περιόδους μεγαλύτερες από τις απαιτούμενες για τους σκοπούς για τις οποίες εκτελείται η επεξεργασία («περιορισμός αποθήκευσης»),

(στ) επεξεργασία με τρόπο που διασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από ακούσια απώλεια, καταστροφή ή φθορά, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο εάν και εφόσον θα ισχύουν τουλάχιστον μία εκ των προϋποθέσεων που αναγράφονται παρακάτω:

(α) η επεξεργασία απαιτείται για την απόδοση μιας σύμβασης με εμάς σύμφωνα με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων αποτελεί μέρος ή προβαίνει σε ενέργειες κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από την υπογραφή της σύμβασης με εμάς.

(β) η επεξεργασία απαιτείται για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση η οποία εφαρμόζεται στην Εταιρεία με την ικανότητά της ως ελεγκτής προσωπικών δεδομένων.

(γ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκτελείται αποκλειστικά με βάση τη συναίνεση, το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει αυτήν τη συναίνεση οποιαδήποτε στιγμή. Η απόσυρση της συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όταν η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στις διατάξεις των στοιχείων «α» και «β» παραπάνω.

Η Εταιρεία, με την ικανότητά της ως ελεγκτής, δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική προέλευση, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ιδιότητα μέλους συνδικαλιστικής οργάνωσης, και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων αποκλειστικά για τον σκοπό της ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων σχετικά με την ερωτική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό του φυσικού προσώπου επιδέχονται επεξεργασίας μόνο με ρητή συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων για την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων για έναν ή περισσότερους σκοπούς.

3. Όνομα και διεύθυνση του ελεγκτή

Ελεγκτής για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), άλλοι νόμοι περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων είναι:

descarga-1-1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

4. Όνομα και διεύθυνση του Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

Ο Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του ελεγκτή είναι ο εξής:

descarga-2-1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων ενδέχεται, οποιαδήποτε στιγμή, να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων απευθείας με ερωτήσεις και προτάσεις που αφορούν την προστασία δεδομένων.

5. Cookies

Οι διαδικτυακές σελίδες της Εταιρείας χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε ένα σύστημα υπολογιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου.

Πολλοί διαδικτυακοί τόποι και διακομιστές χρησιμοποιούν cookies. Πολλά cookies περιέχουν το ονομαζόμενο Αναγνωριστικό cookie. Ένα Αναγνωριστικό cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό του cookie. Αποτελείται από μια σειρά χαρακτήρων μέσω των οποίων οι διαδικτυακές σελίδες και οι διακομιστές μπορούν να αντιστοιχιστούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου στο οποίο είναι αποθηκευμένο το cookie. Αυτό επιτρέπει τους διαδικτυακούς τόπους και τους διακομιστές να διαφοροποιούν το ξεχωριστό πρόγραμμα περιήγησης του υποκειμένου των δεδομένων από άλλα προγράμματα περιήγησης διαδικτύου που περιέχουν άλλα cookies. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου μπορεί να αναγνωριστεί και να ταυτοποιηθεί χρησιμοποιώντας το μοναδικό Αναγνωριστικό cookie.

Μέσω της χρήσης των cookies, η Εταιρεία μπορεί να παρέχει στους χρήστες αυτού του ιστότοπου περισσότερες υπηρεσίες φιλικές προς τον χρήστη που δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τον ορισμό των cookies.

Μέσω ενός cookie, οι πληροφορίες και οι προσφορές στον ιστότοπό μας επιδέχονται βελτίωσης με γνώμονα τον χρήστη. Τα cookies μάς επιτρέπουν, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, να αναγνωρίζουμε τους χρήστες του ιστοτόπου μας. Ο σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι η διευκόλυνση των χρηστών ως προς τη χρήση του ιστότοπου μας. Ο χρήστης του ιστοτόπου που χρησιμοποιεί cookies, π.χ. δεν χρειάζεται να καταχωρεί δεδομένα πρόσβασης κάθε φορά που εισέρχεται στον ιστότοπο, επειδή αυτά καταχωρούνται από τον ιστότοπο, και το cookie, επομένως, αποθηκεύεται στο σύστημα του υπολογιστή του χρήστη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το cookie ενός καλαθιού αγορών σε ένα online κατάστημα. Το online κατάστημα θυμάται τα προϊόντα που έχει τοποθετήσει ένας πελάτης στο εικονικό καλάθι αγορών μέσω ενός cookie.

Το υποκείμενο των δεδομένων ενδέχεται, οποιαδήποτε στιγμή, να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστοτόπου μας μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιείται, και επομένως, να απορρίψει μόνιμα τη ρύθμιση των cookies. Επιπλέον, τα ήδη ορισμένα cookies ενδέχεται να διαγραφούν οποιαδήποτε στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου ή από άλλο λογισμικό πρόγραμμα. Αυτό είναι πιθανό σε όλα τα πιθανά προγράμματα περιήγησης διαδικτύου. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων απενεργοποιεί τη ρύθμιση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιείται, ενδεχομένως να μην λειτουργούν όλες οι ρυθμίσεις του ιστοτόπου μας.

6. Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφορίες

Ο ιστότοπος μας συλλέγει μια σειρά γενικών δεδομένων και πληροφοριών όταν ένα υποκείμενο των δεδομένων ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Αυτά τα γενικά δεδομένα και οι πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής διακομιστή. Μπορούν να συλλέγονται (1) οι τύποι του προγράμματος περιήγησης και οι εκδόσεις που χρησιμοποιούνται, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) ο ιστότοπος από τον οποίο ένα σύστημα πρόσβασης φτάνει στον ιστότοπό μας (οι λεγόμενοι αναφέροντες), (4) οι υπο-ιστότοποι, (5) η ημερομηνία και η ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο στο Διαδίκτυο, (6) μια διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (διεύθυνση IP), (7) ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης, και (8) κάθε άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που ίσως χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση επιθέσεων στο σύστημα τεχνολογίας της πληροφορίας.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες, η Εταιρεία δεν αντλεί κανένα συμπέρασμα από το υποκείμενο των δεδομένων. Σχετικά, αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται για (1) την σωστή παράδοση του περιεχομένου του ιστότοπου μας, (2) τη βελτίωση του περιεχομένου του ιστότοπου μας καθώς και των διαφημίσεών του, (3) τη διασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας της τεχνολογίας στο σύστημα τεχνολογίας της πληροφορίας του ιστότοπου μας, και (4) την παροχή αρχών επιβολής του νόμου για εγκληματική δίωξη σε περίπτωση κυβερνο-επίθεσης. Επομένως, η Εταιρεία αναλύει ανώνυμα συλλεγμένα δεδομένα και πληροφορίες στατιστικά, με τον σκοπό να αυξήσει την προστασία δεδομένων και την ασφάλεια των δεδομένων της εταιρείας μας, και να εξασφαλίζει το καλύτερο δυνατό επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής διακομιστή αποθηκεύονται ξεχωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από ένα υποκείμενο των δεδομένων.

7. Πιθανότητα επικοινωνίας μέσω του ιστότοπου

Ο ιστότοπος μας περιέχει πληροφορίες που ενεργοποιούν μια γρήγορη ηλεκτρονική επαφή στην εταιρεία μας, καθώς και άμεση επικοινωνία με εμάς, η οποία επίσης περιλαμβάνει μια γενική διεύθυνση του λεγόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επικοινωνήσει με τον ελεγκτή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από το υποκείμενο των δεδομένων αποθηκεύονται αυτόματα. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται σε εθελοντική βάση από ένα υποκείμενο των δεδομένων στον ελεγκτή των δεδομένων αποθηκεύονται για τον σκοπό επεξεργασίας ή επικοινωνίας του υποκειμένου των δεδομένων. Δεν υπάρχει καμία μεταφορά αυτών των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους.

8. Λειτουργία σχολιασμού στο ιστολόγιο στον ιστότοπο

Η Εταιρεία παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να αφήνουν τα προσωπικά τους σχόλια σε ξεχωριστές συμβολές ιστολογίου σε ένα ιστολόγιο, το οποίο βρίσκεται στον ιστότοπο του ελεγκτή. Το ιστολόγιο είναι μια διαδικτυακή πύλη, προσβάσιμη στο κοινό, μέσω του οποίου ένα ή περισσότερα άτομα που ονομάζονται bloggers ή web-bloggers μπορούν να δημοσιεύουν άρθρα ή να γράφουν τις σκέψεις τους στα λεγόμενα blogpost. Τα blogpost συνήθως παρέχουν τη δυνατότητα σχολιασμού σε τρίτους.

Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων αφήσει ένα σχόλιο στο ιστολόγιο που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, τα σχόλια που πραγματοποιούνται από το υποκείμενο των δεδομένων επίσης αποθηκεύονται και δημοσιεύονται, καθώς και πληροφορίες για την ημερομηνία του σχολιασμού και το (ψευδώνυμο) χρήστη που έχει επιλεγεί από το υποκείμενο των δεδομένων. Επιπλέον, η διεύθυνση IP που έχει αντιστοιχιστεί από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) στο υποκείμενο των δεδομένων είναι επίσης καταχωρημένο. Αυτή η αποθήκευση της διεύθυνσης IP συμβαίνει για λόγους ασφαλείας, και σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων παραβιάσει τα δικαιώματα τρίτων, ή δημοσιεύσει παράνομο περιεχόμενο μέσω κάποιου σχολίου. Η αποθήκευση αυτών των προσωπικών δεδομένων, είναι επομένως, προς το συμφέρον του ελεγκτή του δεδομένων, ώστε να μπορεί να απαλλαγεί σε περίπτωση παράβασης. Αυτά τα συλλεγμένα προσωπικά δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν σε τρίτους, εκτός αν μια τέτοια μεταβίβαση απαιτείται από τον νόμο ή εξυπηρετεί τον σκοπό της υπεράσπισης του ελεγκτή των δεδομένων.

Συνήθης διαγραφή και μπλοκάρισμα προσωπικών δεδομένων

Ο ελεγκτής των δεδομένων θα επεξεργαστεί και θα αποθηκεύσει τα προσωπικά δεδομένα στο υποκείμενο των δεδομένων μόνο για την περίοδο που απαιτείται ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της αποθήκευσης, ή εφόσον αυτό εξασφαλίζεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη ή άλλους νομοθέτες σε νομοθεσίες ή κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο ελεγκτής.

Εάν ο σκοπός της αποθήκευσης δεν είναι εφικτός, ή εάν η περίοδος αποθήκευσης που προτείνεται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη ή κάποιον άλλο ικανό νομοθέτη λήξει, τα προσωπικά δεδομένα σε τακτική βάση μπλοκάρονται ή διαγράφονται σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

9. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

α) Δικαίωμα στην πληροφόρηση

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων θα έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη να λαμβάνει από τον ελεγκτή την επιβεβαίωση για το εάν εκτελείται ή όχι επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν τον ίδιο. Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ωφεληθεί από αυτό το δικαίωμα της επιβεβαίωσης, το άτομο, οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να επικοινωνήσει με κάποιον εργαζόμενο του ελεγκτή.

β) Δικαίωμα πρόσβασης

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων θα έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη να λαμβάνει από τον ελεγκτή, οποιαδήποτε στιγμή, δωρεάν πληροφορίες για τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία είναι αποθηκευμένα, καθώς και αντίγραφο αυτών των πληροφοριών. Επίσης, οι Ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί παραχωρούν στο υποκείμενο των δεδομένων πρόσβαση στις εξής πληροφορίες:

 • τους σκοπούς της επεξεργασίας,
 • τις κατηγορίες των εν λόγω προσωπικών δεδομένων,
 • τους παραλήπτες ή κατηγορίες των παραληπτών στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα έχουν ή θα αποκαλυφθούν, πιο συγκεκριμένα παραλήπτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,
 • όπου είναι εφικτό, την περίοδο πρόβλεψης για την οποία τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευτούν, ή, εάν δεν είναι εφικτό, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό αυτής της περιόδου,
 • την ύπαρξη του δικαιώματος για υποβολή αιτήματος από τον ελεγκτή για διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων, ή διόρθωση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων, ή απόρριψη αυτής της επεξεργασίας,
 • την ύπαρξη του δικαιώματος για υποβολή παραπόνου σε κάποια εποπτική αρχή,
 • όπου τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία ως πηγή τους,
 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης απόφασης, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, αναφορικά με το Άρθρο 22(1) και (4) τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων (GDPR) και, τουλάχιστον σε εκείνες τις περιπτώσεις, σημαντικές πληροφορίες για την εμπλεκόμενη λογική, καθώς και τη σπουδαιότητα και τις προβλεπόμενες συνέπειες μιας τέτοιας επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων θα διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες για το εάν προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε κάποιον διεθνή οργανισμό. Όπου συμβαίνει αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων θα έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί για τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα που σχετίζονται με τη μεταφορά.

Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ωφεληθεί από αυτό το δικαίωμα της πρόσβασης, το άτομο, οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να επικοινωνήσει με κάποιον εργαζόμενο του ελεγκτή.

γ) Δικαίωμα διόρθωσης (εάν τα δεδομένα δεν είναι ακριβή)

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων θα έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη να λαμβάνει από τον ελεγκτή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που αφορούν τον ίδιο. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων θα έχει το δικαίωμα να διατηρεί μη ολοκληρωμένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του μέσου παροχής συμπληρωματικής δήλωσης.

Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα της διόρθωσης, το άτομο, οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να επικοινωνήσει με κάποιον εργαζόμενο του ελεγκτή.

δ) Δικαίωμα διαγραφής (Δικαίωμα στη λήθη)

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων θα έχει το δικαίωμα παραχώρησης από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη να λαμβάνει από τον ελεγκτή τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που αφορούν τον ίδιο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και ο ελεγκτής θα έχει την υποχρέωση να διαγράψει προσωπικά δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όπου μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις ισχύει, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη:

 • Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους εκτελέστηκε η συλλογή ή με άλλο τρόπο επεξεργασία.
 • Το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει το δικαίωμα του που βασίζεται στο σημείο (α) του Άρθρου 6(1) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), ή το σημείο (α) του Άρθρου 9(2) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), και όπου δεν υπάρχει άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία.
 • Το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 21(1) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) και δεν υπάρχουν απόλυτοι νομικοί λόγοι για την επεξεργασία, ή το υποκείμενο των δεδομένων για την επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 21(2) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).
 • Τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα.
 • Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην Ένωση ή τη μονοθεσία του Κράτους-μέλους στο οποίο υπόκειται ο ελεγκτής.
 • Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται αναφορικά με την προσφορά των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας αναφορικά με το Άρθρο 8(1) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).

Εάν ισχύει κάποιος από τους προαναφερόμενους λόγους, και το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να αιτηθεί τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων αποθηκευμένων από την Εταιρεία, αυτό το άτομο, οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε εργαζόμενο του ελεγκτή. Ένας εργαζόμενος της Εταιρείας διασφαλίζει αμέσως ότι το αίτημα της διαγραφής εφαρμόζεται άμεσα.

Όπου ο ελεγκτής έχει καταστήσει προσωπικά δεδομένα ως δημόσια και είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με το Άρθρο 17(1) για τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος ενσωμάτωσης, θα προβεί σε λογικά βήματα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει άλλους ελεγκτές που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ότι το υποκείμενο των δεδομένων αιτήθηκε διαγραφή από τέτοιους ελεγκτές κάθε συνδέσμου, ή αντιγραφής ή επανάληψης ή εκείνων των προσωπικών δεδομένων, εφόσον δεν απαιτείται επεξεργασία. Ένας εργαζόμενος της Εταιρείας θα φροντίσει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα σε ξεχωριστές περιπτώσεις.

ε) Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων θα έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη να λαμβάνει από τον ελεγκτή περιορισμό επεξεργασίας όπου εφαρμόζεται μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αναλύεται από το υποκείμενο των δεδομένων, για μια περίοδο που παρέχει τη δυνατότητα στον ελεγκτή να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
 • Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και αιτείται αντ’ αυτού τον περιορισμό της χρήσης τους.
 • Ο ελεγκτής δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • Το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάχθηκε στην επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 21(1) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων με εκκρεμότητα να επαληθευτεί εάν οι νομικές βάσεις του ελεγκτή είναι υπερισχύουν εκείνες του υποκειμένου των δεδομένων.

Εάν ισχύει κάποια από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, και το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να αιτηθεί τον περιορισμό προσωπικών δεδομένων αποθηκευμένων από την Εταιρεία, αυτό το άτομο, οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε εργαζόμενο του ελεγκτή. Ένας εργαζόμενος της Εταιρείας θα φροντίσει για τον περιορισμό της επεξεργασίας.

στ) Δικαίωμα μεταβίβασης (φορητότητα δεδομένων)

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων θα διατηρεί το δικαίωμα που του παραχωρείται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη, να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν το ίδιο το υποκείμενο, τα οποία προσκομίστηκαν σε έναν ελεγκτή, σε δομημένη, ευρείας χρήσης και αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή. Το υποκείμενο θα διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει εκείνα τα δεδομένα σε κάποιον άλλον ελεγκτή χωρίς κανένα εμπόδιο από τον ελεγκτή στον οποίο έχουν προσκομιστεί τα προσωπικά δεδομένα, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση σύμφωνα με το σημείο (α) στο Άρθρο 6(1) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ή το σημείο (α) στο Άρθρο 9(2) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, ή σε μια σύμβαση σε συμμόρφωση με το σημείο (β) στο Άρθρο 6(1) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, και η επεξεργασία διεξάγεται από αυτόματα μέσα, αρκεί η επεξεργασία να μην απαιτείται για την απόδοση μιας εργασίας που διεξάγεται για το κοινό συμφέρον ή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον ελεγκτή.

Επιπρόσθετα, το υποκείμενο στην άσκηση του δικαιώματός της φορητότητας των δεδομένων σε συμμόρφωση με το Άρθρο 20(1) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), το υποκείμενο των δεδομένων θα διατηρεί το δικαίωμα μεταβίβασης των προσωπικών δεδομένων απευθείας από τον έναν ελεγκτή σε κάποιον άλλο, όπου είναι τεχνικά εφικτό και όταν αυτό πραγματοποιείται χωρίς παραβιάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

Σχετικά με την επιβεβαίωση του δικαιώματος φορητότητας δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε εργαζόμενό μας.

ζ) Δικαίωμα αντίταξης

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων θα διατηρεί το δικαίωμα που του παραχωρείται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη να αντιταχθεί, με προϋποθέσεις που αφορούν τη δική του περίσταση, στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν το υποκείμενο, βάσει του σημείου (ε) στο Άρθρο 6(1) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Αυτό επίσης ισχύει για τη δημιουργία προφίλ με βάση αυτές τις διατάξεις.

Η Εταιρεία δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση αντίταξης, εκτός αν μπορούμε να επιδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίου υπερισχύουν του συμφέροντος, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, ή για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Εάν εμείς επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για άμεσους εμπορικούς σκοπούς, το υποκείμενο των δεδομένων θα διατηρεί το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν το υποκείμενο για τέτοιου είδους προώθηση. Αυτό ισχύει για τη δημιουργία προφίλ στον βαθμό που σχετίζεται με άμεση εμπορική προώθηση. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντιταχθεί στην Εταιρεία για την επεξεργασία για άμεσους εμπορικούς σκοπούς, εμείς δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα για εκείνους τους σκοπούς.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα, για λόγους που σχετίζονται με τη δική του συγκεκριμένη περίπτωση, να αντιταχθεί στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν το ίδιο το υποκείμενο από την Εταιρεία για επιστημονικούς ή ιστορικούς σκοπούς έρευνας, ή για στατιστικούς σκοπούς, σε συμμόρφωση με το Άρθρο 89(1) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την απόδοση μιας εργασίας που διεξάγεται για λόγους κοινού συμφέροντος.

Σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος αντίταξης, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε εργαζόμενο της Εταιρείας. Επίσης, το υποκείμενο των δεδομένων είναι ελεύθερο στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, και παρά την Οδηγία 2002/58/ΕΚ, να χρησιμοποιεί το δικαίωμα του στην αντίταξη με αυτοματοποιημένα μέσα που χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.

η) Αυτοματοποιημένη μεμονωμένη λήψη απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα που του παραχωρείται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη να μην υπόκειται σε μια απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, η οποία δημιουργεί νομικά αποτελέσματα που αφορούν το υποκείμενο, ή ομοίως επηρεάζουν σημαντικά το υποκείμενο, αρκεί η απόφαση (1) να μην είναι απαραίτητη για την είσοδο σε, ή την απόδοση σε μια σύμβαση μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και ενός ελεγκτή δεδομένων, ή (2) δεν εξουσιοδοτείται από την Ένωση ή τη νομοθεσία του Κράτους-Μέλους στην οποία υπόκειται το υποκείμενο και επίσης θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των νόμιμων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, ή (3) δεν βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Εάν η απόφαση (1) είναι απαραίτητη για την είσοδο σε, ή την απόδοση σε, μια σύμβαση μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και ενός ελεγκτή δεδομένων, ή (2) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η Εταιρεία θα εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των νόμιμων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον το δικαίωμα να χρησιμοποιηθεί ανθρώπινη παρέμβαση από την πλευρά του ελεγκτή, για να εκφραστεί η άποψή του και η συγκατάθεσή του για την απόφαση.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του που αφορούν την αυτοματοποιημένη μεμονωμένη λήψη αποφάσεων, το υποκείμενο, οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να επικοινωνήσει με κάποιον εργαζόμενο της Εταιρείας.

θ) Δικαίωμα απόσυρσης συναίνεσης για την προστασία δεδομένων

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα που του παραχωρείται από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη να αποσύρει, οποιαδήποτε στιγμή, τη συγκατάθεσή του όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα της απόσυρσης της συγκατάθεσής του, το υποκείμενο, οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να επικοινωνήσει με κάποιον εργαζόμενο της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα εξετάσει και θα ανακοινώσει το αίτημα εντός 1 μηνός από την υποβολή του. Αυτή η περίοδος μπορεί να παραταθεί για δύο μήνες, αν κριθεί απαραίτητο. Η Εταιρεία ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για κάθε τέτοια παράταση εντός 1 μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, δηλώνοντας τους λόγους της καθυστέρησης. Όταν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλει αίτημα ηλεκτρονικώς, οι πληροφορίες παρέχονται ηλεκτρονικά, αν είναι εφικτό, εκτός αν το υποκείμενο των δεδομένων έχει αιτηθεί διαφορετικά.

10. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Facebook

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει στοιχεία της εταιρείας Facebook. To Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο.

Ως κοινωνικό δίκτυο νοείται ένα μέρος για κοινωνικές συναντήσεις στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα, η οποία συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν σε έναν εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να εξυπηρετεί ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, ή ως δυνατότητα της διαδικτυακής κοινότητας να παρέχει προσωπικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες. Το Facebook επιτρέπει στους χρήστες κοινωνικών δικτύων να περιλαμβάνουν τη δημιουργία προσωπικών προφίλ, την αναφόρτωση φωτογραφιών και τη δικτύωση μέσω αιτημάτων φιλίας.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Facebook είναι η Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States (ΗΠΑ). Εάν ένα άτομο ζει εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή του Καναδά, ο ελεγκτής είναι η Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Ιρλανδία).

Με κάθε εμφάνιση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες σε αυτόν τον διαδικτυακό ιστότοπο, ο οποίος λειτουργείται από έναν χειριστή και μέσα στον οποίο έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του Facebook (Facebook plug-ins), το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας της πληροφορίας του υποκειμένου των δεδομένων αυτόματα ζητά τη λήψη εμφάνισης του αντίστοιχου στοιχείου Facebook από τη Facebook μέσω ενός στοιχείου του Facebook. Μια επισκόπηση όλων των Facebook Plug-ins υπάρχει διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Στην πορεία αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Facebook έχει ενημερωθεί ποια συγκεκριμένη υπο-τοποθεσία του ιστοτόπου μας επισκέφτηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο το δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο Facebook, η Facebook εντοπίζει κάθε εμφάνιση στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων, και για ολόκληρη τη διάρκεια της παραμονής του στον διαδικτυακό μας τόπο, ποια συγκεκριμένη υπο-τοποθεσία επισκέφτηκε στη διαδικτυακή μας σελίδα το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου του Facebook και σχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό στο Facebook του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων πατήσει ένα από τα κουμπιά του Facebook που έχουν προστεθεί στον ιστότοπό μας, π.χ. το κουμπί “Like”, ή εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλει ένα σχόλιο, τότε η Facebook αντιστοιχίζει αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήση του υποκειμένου των δεδομένων στο Facebook και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Η Facebook πάντα λαμβάνει, μέσω του στοιχείου του Facebook, πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων, όποτε το υποκείμενο των δεδομένων συνδέεται ταυτόχρονα στο Facebook κατά τη διάρκεια της εμφάνισης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από εάν το υποκείμενο των δεδομένων πατήσει ή όχι στο στοιχείo του Facebook. Εάν μια τέτοια μετάδοση πληροφοριών στη Facebook δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότο το υποκείμενο μπορεί να το αποτρέψει με αποσύνδεση από τον λογαριασμό του στο Facebook πριν πραγματοποιηθεί η εμφάνιση στον ιστότοπό μας.

Η γενική οδηγία προστασίας δεδομένων που έχει δημοσιεύσει η Facebook, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://facebook.com/about/privacy/, παρέχει πληροφορίες για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση προσωπικών δεδομένων από τη Facebook. Επιπρόσθετα, εδώ επεξηγείται ποιες επιλογές ρυθμίσεων προσφέρει η Facebook για την προστασία της ιδιωτικότητας του υποκειμένου των δεδομένων. Επίσης, διαφορετικές επιλογές διαμόρφωσης διατίθενται ώστε να επιτραπεί η κατάργηση της μετάδοσης δεδομένων στη Facebook. Αυτές οι εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων με σκοπό την κατάργηση μιας μετάδοσης δεδομένων στη Facebook.

11. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google AdSense

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει τοποθετήσει στοιχεία του Google AdSense. Το Google AdSense είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία η οποία επιτρέπει την τοποθέτηση διαφημίσεων σε τόπους τρίτων. Το Google AdSense βασίζεται σε έναν αλγόριθμο που επιλέγει τις διαφημίσεις που εμφανίζονται σε τόπους τρίτων ώστε να ταιριάζουν με το περιεχόμενο του εν λόγου τόπου τρίτων. Το Google AdSense επιτρέπει τη στόχευση του διαδικτυακού χρήστη βάσει των ενδιαφερόντων του, τα οποία προσθέτονται μέσω της δημιουργίας μεμονωμένων προφίλ χρηστών.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης της υπηρεσίας AdSense της Google είναι η Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States (ΗΠΑ).

Ο σκοπός της υπηρεσίας AdSense της Google είναι η τοποθέτηση διαφημίσεων στον ιστότοπό μας. Το Google AdSense τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας της πληροφορίας του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies εξηγείται παραπάνω. Με τον ορισμό του cookie, η Alphabet Inc. έχει τη δυνατότητα να αναλύσει τη χρήση του ιστοτόπου μας. Με κάθε εμφάνιση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες του ιστοτόπου μας στο Διαδίκτυο, η οποία λειτουργείται από τον ελεγκτή και στην οποία έχει τοποθετηθεί η υπηρεσία Google AdSense, το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας της πληροφορίας του υποκειμένου των δεδομένων θα υποβάλει αυτόματα δεδομένα μέσω της υπηρεσίας Google AdSense για τον σκοπό της διαδικτυακής διαφήμισης και τη θέσπιση προμηθειών στην Alphabet Inc. Στην πορεία αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η εταιρεία Alphabet Inc. αποκτά γνώσεις προσωπικών δεδομένων, όπως τη διεύθυνση IP του υποκειμένου των δεδομένων, γεγονός που βοηθάει την Alphabet Inc., μεταξύ άλλων, να κατανοήσει την προέλευση των επισκεπτών και των «κλικ» και επακόλουθα να θεσπίσει προμήθειες.

Το υποκείμενο των δεδομένων ενδέχεται, όπως αναφέρεται παραπάνω, να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστότοπου μας, οποιαδήποτε στιγμή, μέσω μιας αντίστοιχης προσαρμογής του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιείται, και επομένως, να απορριφθεί μόνιμα η ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιείται θα απέτρεπε και την Alphabet Inc. από τη ρύθμιση ενός cookie στο σύστημα τεχνολογίας της πληροφορίας του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από την Alphabet Inc. ενδέχεται να διαγραφούν οποιαδήποτε στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου ή από άλλο λογισμικό πρόγραμμα.

Επιπρόσθετα, η υπηρεσία Google AdSense επίσης χρησιμοποιεί τα λεγόμενα εικονοστοιχεία παρακολούθησης (tracking pixels). Ένα εικονοστοιχείο παρακολούθησης είναι ένα μικροσκοπικό γραφικό που ενσωματώνεται σε διαδικτυακές σελίδες για να ενεργοποιηθεί η καταγραφή ενός αρχείου καταγραφής και η ανάλυση ενός αρχείου καταγραφής μέσω των οποίων καθίσταται δυνατή μια ενδεχόμενη στατιστική ανάλυση. Με βάση τα ενσωματωμένα εικονοστοιχεία παρακολούθησης, η Alphabet Inc. μπορεί να καθορίσει αν και πότε ένας ιστότοπος άνοιξε από ένα υποκείμενο των δεδομένων και ποιοι σύνδεσμοι πατήθηκαν από το υποκείμενο των δεδομένων. Τα εικονοστοιχεία παρακολούθησης εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της ροής των επισκεπτών σε έναν ιστότοπο.

Μέσω της υπηρεσίας Google AdSense, προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες – τα οποία περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, και είναι απαραίτητα για τη συλλογή και τη λογιστική εκτίμηση των εμφανιζόμενων διαφημίσεων – μεταδίδονται στην Alphabet Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευτούν και θα περάσουν από επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Alphabet Inc. ενδέχεται να αποκαλύψει τα συλλεγμένα προσωπικά δεδομένα μέσω αυτής της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Η υπηρεσία Google AdSense εξηγείται αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

12. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google Analytics (με ανώνυμη λειτουργία)

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής τοποθέτησε το στοιχείο Google Analytics (με ανώνυμη λειτουργία). Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης web. Η ανάλυση δεδομένων στο διαδίκτυο είναι η συλλογή, συγκέντρωση και η ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε ιστοτόπους. Μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων στο διαδίκτυο συλλέγει, μεταξύ άλλων, δεδομένα σχετικά με τον ιστότοπο από τον οποίο προήλθε ένα άτομο (οι λεγόμενοι αναφέροντες), σε ποιες υποσελίδες πραγματοποιήθηκε επίσκεψη ή πόσο συχνά και για πόση ώρα πραγματοποιείται προβολή μιας υποσελίδας. Η ανάλυση δεδομένων στο διαδίκτυο χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτίωση ενός ιστότοπου και για τη διεξαγωγή αναλύσεων των διαδικτυακών διαφημίσεων με σκοπό τις αναλύσεις κόστους-ωφέλειας.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης της υπηρεσίας Google Analytics είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States (ΗΠΑ).

Για την ανάλυση δεδομένων στο διαδίκτυο μέσω της Google Analytics ο ελεγκτής χρησιμοποιεί την εφαρμογή “_gat. _anonymizeIp”. Μέσω αυτής της εφαρμογής η διεύθυνση IP της σύνδεσης στο Διαδίκτυο του υποκειμένου των δεδομένων συνοψίζεται από τη Google και γίνεται ανώνυμη κατά την πρόσβαση στους ιστοτόπους μας από ένα Κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κάποιο άλλο Κράτος που συμμετέχει στη Σύμβαση του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Ο σκοπός της υπηρεσίας Google Analytics είναι να αναλύσει την κίνηση στον ιστότοπό μας. Η Google χρησιμοποιεί τα συλλεγμένα δεδομένα και πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστοτόπου μας και για να παρέχει διαδικτυακές εκθέσεις, οι οποίες παρουσιάζουν τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον ιστότοπό μας, και για να παρέχουν άλλες υπηρεσίες που αφορούν τη χρήση του ιστοτόπου μας για εμάς.

Η Google Analytics τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας της πληροφορίας του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies εξηγείται παραπάνω. Με τον ορισμό του cookie, η Google έχει τη δυνατότητα να αναλύσει τη χρήση του ιστοτόπου μας. Με κάθε εμφάνιση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες σε αυτόν τον ιστότοπο στο Διαδίκτυο, ο οποίος λειτουργείται από έναν χειριστή και μέσα στον οποίο έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο της Google Analytics, το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας της πληροφορίας του υποκειμένου των δεδομένων θα υποβάλει αυτόματα δεδομένα μέσω ενός στοιχείου της Google Analytics για τον σκοπό της διαδικτυακής διαφήμισης και τη θέσπιση προμηθειών στη Google. Στην πορεία αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η εταιρεία της Google αποκτά γνώσεις των προσωπικών πληροφοριών, όπως τη διεύθυνση IP του υποκειμένου των δεδομένων, που εξυπηρετούν τη Google, μεταξύ άλλων, να κατανοήσει την προέλευση των επισκεπτών και των «κλικ» και επακόλουθα, να δημιουργήσει τη θέσπιση προμηθειών.

Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, όπως ο χρόνος πρόσβασης, η τοποθεσία από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση, καθώς η συχνότητα των επισκέψεων από το υποκείμενο των δεδομένων. Με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας, αυτά τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της διαδικτυακής πρόσβασης που χρησιμοποιήθηκε από το υποκείμενο των δεδομένων, θα μεταδίδονται στη Google στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Το υποκείμενο των δεδομένων ενδέχεται, όπως αναφέρεται παραπάνω, να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστότοπου μας, οποιαδήποτε στιγμή, μέσω μιας αντίστοιχης προσαρμογής του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιείται, και επομένως, να απορριφθεί μόνιμα η ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιείται θα απέτρεπε και την Google Analytics από τη ρύθμιση ενός cookie στο σύστημα τεχνολογίας της πληροφορίας του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από τη Google Analytics ενδέχεται να διαγραφούν οποιαδήποτε στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο web ή από άλλο λογισμικό πρόγραμμα.

Επιπρόσθετα, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη συλλογή δεδομένων που δημιουργεί η Google Analytics, τα οποία σχετίζονται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, καθώς και στην επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τη Google και την απόκλιση μιας τέτοιας πιθανότητας. Για τον σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να πραγματοποιήσει λήψη και εγκατάσταση ενός πρόσθετου στο πρόγραμμα περιήγησης από τον σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Αυτό το πρόσθετο στο πρόγραμμα περιήγησης ενημερώνει τη Google Analytics μέσω JavaScript, ότι κάθε δεδομένο και πληροφορία που αφορά τις επισκέψεις σε διαδικτυακές σελίδες δεν μπορεί να μεταδοθεί στη Google Analytics. Η εγκατάσταση του πρόσθετου στο πρόγραμμα περιήγησης θεωρείται ως ένσταση από τη Google. Εάν το σύστημα τεχνολογίας της πληροφορίας του υποκειμένου των δεδομένων αργότερα διαγραφεί, μορφοποιηθεί ή εγκατασταθεί εκ νέου, τότε το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επαναλάβει την εγκατάσταση των πρόσθετων στο πρόγραμμα περιήγησης ώστε να απενεργοποιηθεί η υπηρεσία Google Analytics. Εάν το πρόσθετο στο πρόγραμμα περιήγησης απεγκαταστάθηκε από το υποκείμενο των δεδομένων ή κάποιο άλλο άτομο το οποίο διαθέτει αυτήν την αρμοδιότητα, ή απενεργοποιηθεί, είναι πιθανό να εκτελεστεί η επανάληψη της εγκατάστασης ή επανενεργοποίησης των πρόσθετων στο πρόγραμμα περιήγησης.

Περαιτέρω πληροφορίες και τις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων της Google, μπορείτε να τις λάβετε από τον σύνδεσμο https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ και από τον σύνδεσμο http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Η υπηρεσία Google Analytics εξηγείται αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.google.com/analytics/.

13. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google Remarketing

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει τοποθετήσει υπηρεσίες Google Remarketing. Το Google Remarketing είναι ένα στοιχείο της Google AdWords, με το οποίο μια εταιρεία μπορεί να παρουσιάζει διαφημίσεις στους διαδικτυακούς χρήστες οι οποίοι έχουν επισκεφτεί τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας. Επομένως, η τοποθέτηση του Google Remarketing επιτρέπει στην επιχείρηση να δημιουργήσει διαφημίσεις με βάση τον χρήστη και συνεπώς, να παρουσιάζει διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντα των χρηστών.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης της υπηρεσίας Google Remarketing είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States (ΗΠΑ).

Ο σκοπός της Google Remarketing είναι η προσθήκη διαφημίσεων σχετικών με βάση τα ενδιαφέροντα. Η Google Remarketing μάς επιτρέπει να εμφανίζουμε διαφημίσεις στο δίκτυο της Google ή σε άλλους ιστότοπους, οι οποίες βασίζονται στις ατομικές ανάγκες του κάθε χρήστη και ταιριάζουν με τα ενδιαφέρονται των χρηστών του Διαδικτύου.

Η Google Remarketing τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας της πληροφορίας του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies εξηγείται παραπάνω. Με τη ρύθμιση του cookie, η Google ενεργοποιεί μια αναγνώριση του επισκέπτη του ιστοτόπου μας εάν επισκεφτεί διαδοχικές ιστοσελίδες, που είναι επίσης μέλος του διαφημιστικού δικτύου της Google. Με κάθε εμφάνιση σε έναν διαδικτυακό τόπο στον οποίο έχει ενσωματωθεί η Google Remarketing, το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου του υποκειμένου των δεδομένων εντοπίζει αυτόματα τη Google. Στην πορεία αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google λαμβάνει προσωπικές πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP ή τη συμπεριφορά περιήγησης του χρήστη, τα οποία η Google χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, για την τοποθέτηση διαφημίσεων με βάση τα ενδιαφέροντα.

Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, π.χ. τις σελίδες στο Διαδίκτυο που επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων. Με κάθε επίσκεψη μας στις ιστοσελίδες μας, τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της διαδικτυακής πρόσβασης που χρησιμοποιήθηκε από το υποκείμενο των δεδομένων, μεταδίδονται στη Google στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Το υποκείμενο των δεδομένων ενδέχεται, όπως αναφέρεται παραπάνω, να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστότοπου μας, οποιαδήποτε στιγμή, μέσω μιας αντίστοιχης προσαρμογής του προγράμματος περιήγησης στο web που χρησιμοποιείται, και επομένως, να απορριφθεί μόνιμα η ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιείται θα απέτρεπε και την Google από τη ρύθμιση ενός cookie στο σύστημα τεχνολογίας της πληροφορίας του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από τη Google ενδέχεται να διαγραφούν οποιαδήποτε στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου ή από άλλο λογισμικό πρόγραμμα.

Επίσης, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στις διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντα από τη Google. Για τον σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επισκεφτεί τον σύνδεσμο www.google.de/settings/ads και να προβεί στις επιθυμητές ρυθμίσεις σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων.

Περαιτέρω πληροφορίες και τις διατάξεις περί προστασίας των πραγματικών δεδομένων της Google, μπορείτε να τις λάβετε από τον σύνδεσμο https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

14. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google-AdWords

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει τοποθετήσει Google AdWords. Το Google AdWords είναι μια υπηρεσία για διαφημίσεις στο Διαδίκτυο με την οποία ο διαφημιστής να τοποθετεί διαφημίσεις στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης της Google και στο δίκτυο διαφήμισης της Google. Το Google AdWords επιτρέπει στον χρήστη να προκαθορίσει ορισμένες λέξεις-κλειδιά με τη βοήθεια των οποίων μια διαφήμιση θα εμφανίζεται μόνο τότε στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης της Google, όταν δηλαδή ο χρήστης χρησιμοποιήσει τη μηχανή αναζήτησης για να ανακτήσει ένα αποτέλεσμα αναζήτησης σχετικό με μια λέξη-κλειδί. Στο Δίκτυο Διαφήμισης της Google, οι διαφημίσεις κατανέμονται σε σχετικές ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας έναν αυτόματο αλγόριθμο, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγουμένως προκαθορισμένες λέξεις-κλειδιά.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης της Google AdWords είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES (ΗΠΑ).

Ο σκοπός της Google AdWords είναι η προώθηση του ιστοτόπου μας με την τοποθέτηση σχετικών διαφημίσεων σε ιστότοπους τρίτων και στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης της μηχανής αναζήτησης της Google, καθώς και η τοποθέτηση διαφημίσεων τρίτων στον δικό μας ιστότοπο.

Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων φτάσει στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης της Google, ένα cookie μετατροπής υποβάλλεται στο σύστημα τεχνολογίας της πληροφορίας του υποκειμένου των δεδομένων μέσω της Google. Ο ορισμός των cookies εξηγείται παραπάνω. Ένα cookie μετατροπής χάνει την αξιοπιστία του μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν ένα cookie δεν έχει λήξει, το cookie μετατροπής χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί εάν ορισμένες υποσελίδες, π.χ. το καλάθι αγορών από ένα σύστημα ηλεκτρονικού καταστήματος, εμφανίστηκε στον ιστότοπό μας. Μέσω του cookie μετατροπής, τόσο η Google όσο και ο ελεγκτής μπορούν να κατανοήσουν εάν ένα άτομο που έφτασε σε μια διαφήμιση AdWords στις πωλήσεις που έχουν δημιουργηθεί στον ιστότοπό μας, δηλαδή, εκτέλεσε ή ακύρωσε μια αγορά αγαθών.

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί μέσω της χρήσης του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται από τη Google για τη δημιουργία στατιστικών για τον ιστότοπό μας. Αυτά τα στατιστικά επισκέψεων χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί ο συνολικός αριθμός χρηστών που έχουν εξυπηρετηθεί μέσω διαφημίσεων AdWords για να διαπιστωθεί η επιτυχία ή η αποτυχία κάθε διαφήμισης AdWords και για να βελτιστοποιηθούν οι διαφημίσεις AdWords στο μέλλον. Ούτε η εταιρεία μας ούτε οι διαφημιστές της Google AdWords λαμβάνουν πληροφορίες από τη Google με τις οποίες θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν το υποκείμενο των δεδομένων.

Το cookie μετατροπής αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες, π.χ. τις σελίδες στο Διαδίκτυο που επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων. Με κάθε επίσκεψη μας στις ιστοσελίδες μας, τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της διαδικτυακής πρόσβασης που χρησιμοποιήθηκε από το υποκείμενο των δεδομένων, μεταδίδονται στη Google στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Το υποκείμενο των δεδομένων ενδέχεται, οποιαδήποτε στιγμή, να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies από τον ιστότοπό μας, όπως αναφέρεται παραπάνω, μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιείται, και επομένως, να απορρίψει μόνιμα τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιείται θα απέτρεπε και την Google από την τοποθέτηση ενός cookie μετατροπής στο σύστημα τεχνολογίας της πληροφορίας του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, ένα cookie που έχει οριστεί από τη Google AdWords ενδέχεται να διαγραφεί οποιαδήποτε στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου ή από άλλο λογισμικό πρόγραμμα.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί σε μια διαφήμιση της Google η οποία εμφανίζεται με βάση τα ενδιαφέροντα. Επομένως, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση από κάθε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται στον σύνδεσμο www.google.de/settings/ads και να ορίσει τις επιθυμητές ρυθμίσεις.

Περαιτέρω πληροφορίες και τις διατάξεις περί προστασίας των ισχυόντων δεδομένων της Google, μπορείτε να τις λάβετε από τον σύνδεσμο https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

15. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Instagram

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει τοποθετήσει στοιχεία της υπηρεσίας Instagram. Το Instagram είναι μια υπηρεσία που μπορεί να αναγνωριστεί ως οπτικοακουστική πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να κοινοποιούν φωτογραφίες και βίντεο, καθώς και να διασπείρουν τέτοια δεδομένα σε άλλα κοινωνικά δίκτυα.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης των υπηρεσιών που παρέχει το Instagram είναι η Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, UNITED STATES (ΗΠΑ).

Με κάθε εμφάνιση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, ο οποίος λειτουργείται από έναν χειριστή και μέσα στον οποίο έχει τοποθετηθεί ένα στοιχείο του Instagram (κουμπί Insta), το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας της πληροφορίας του υποκειμένου των δεδομένων αυτόματα ζητά τη λήψη εμφάνισης του αντίστοιχου στοιχείου Instagram της Instagram. Στην πορεία αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Instagram έχει ενημερωθεί ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστοτόπου μας επισκέφτηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο το δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο Instagram, η Instagram εντοπίζει κάθε εμφάνιση στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων, και για ολόκληρη τη διάρκεια της παραμονής του στον διαδικτυακό μας τόπο, ποια συγκεκριμένη υποσελίδα επισκέφτηκε στη διαδικτυακή μας σελίδα το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου του Instagram και σχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό στο Instagram του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων πατήσει ένα από τα κουμπιά του Instagram που έχουν προστεθεί στον ιστότοπό μας, τότε η Instagram αντιστοιχίζει αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήση του υποκειμένου των δεδομένων στο Instagram και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Η Instagram λαμβάνει πληροφορίες μέσω του στοιχείου Instagram ότι το υποκείμενο των δεδομένων επισκέφτηκε τον ιστότοπό μας με δεδομένο ότι το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Instagram τη στιγμή της εμφάνισης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από εάν το άτομο πατήσει ή όχι το κουμπί του Instagram. Εάν μια τέτοια μετάδοση πληροφοριών στην Instagram δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε το υποκείμενο μπορεί να το αποτρέψει με αποσύνδεση από τον λογαριασμό του στο Instagram πριν πραγματοποιηθεί η εμφάνιση στον ιστότοπό μας.

Περαιτέρω πληροφορίες και τις διατάξεις περί προστασίας των ισχυόντων δεδομένων της Instagram, μπορείτε να τις λάβετε από τους συνδέσμους https://help.instagram.com/155833707900388 και https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

16. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Jetpack για WordPress

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει τοποθετήσει το Jetpack. Το Jetpack είναι ένα πρόσθετο του WordPress, το οποίο παρέχει πρόσθετα στοιχεία στον χειριστή ενός ιστότοπου που βασίζεται στο WordPress. Το Jetpack επιτρέπει στον χειριστή του διαδικτυακού τόπου, μεταξύ άλλων, να πραγματοποιήσει μια σύνοψη των επισκεπτών του τόπου. Με την εμφάνιση σχετικών αναρτήσεων και δημοσιεύσεων ή τη δυνατότητα κοινοποίησης περιεχομένου στη σελίδα, είναι επίσης πιθανό να αυξηθεί ο αριθμός επισκεπτών. Επιπλέον, οι ρυθμίσεις ασφάλειας ενσωματώνονται στο Jetpack, επομένως ένας τόπος που χρησιμοποιεί το Jetpack προστατεύεται καλύτερα από απειλητικές επιθέσεις. Επίσης το Jetpack βελτιστοποιεί και επιταχύνει τη φόρτωση εικόνων στον ιστότοπο.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης των πρόσθετων Jetpack για WordPress είναι η Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, UNITED STATES (ΗΠΑ). Η εταιρεία εκμετάλλευσης χρησιμοποιεί την τεχνολογία παρακολούθησης που δημιούργησε η Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES (ΗΠΑ).

Η Jetpack ορίζει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας της πληροφορίας του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies εξηγείται παραπάνω. Με κάθε εμφάνιση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, ο οποίος λειτουργείται από έναν χειριστή και μέσα στον οποίο έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του Jetpack, το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας της πληροφορίας του υποκειμένου των δεδομένων αυτόματα ζητά τη λήψη εμφάνισης του αντίστοιχου στοιχείου Jetpack για σκοπούς ανάλυσης στην Automattic. Στην πορεία αυτής της τεχνικής διαδικασίας η Automattic λαμβάνει δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μιας περίληψης των επισκέψεων στον ιστότοπο. Τα δεδομένα που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούν στην ανάλυση της συμπεριφοράς του υποκειμένου των δεδομένων, το οποίο έχει πρόσβαση στη διαδικτυακή σελίδα του ελεγκτή και αναλύεται με στόχο τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου. Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του στοιχείου Jetpack δεν χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων χωρίς προηγουμένως να ληφθεί μια ξεχωριστή ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Επίσης τα δεδομένα γνωστοποιούνται στην Quantcast. Η Quantcast χρησιμοποιεί τα δεδομένα για τους ίδιους σκοπούς με την Automattic.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως αναφέρεται παραπάνω, να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστότοπου μας, οποιαδήποτε στιγμή, μέσω μιας αντίστοιχης προσαρμογής του προγράμματος περιήγησης στο web που χρησιμοποιείται, και επομένως, να απορριφθεί μόνιμα η ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιείται θα απέτρεπε και την Automattic/Quantcast από τη ρύθμιση ενός cookie στο σύστημα τεχνολογίας της πληροφορίας του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από την Automattic/Quantcast ενδέχεται να διαγραφούν οποιαδήποτε στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο web ή από άλλο λογισμικό πρόγραμμα.

Επιπρόσθετα, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη συλλογή δεδομένων που σχετίζεται με χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου τα οποία δημιουργούνται από το Jetpack cookie καθώς και στην επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Automattic/Quantcast και την απόκλιση μιας τέτοιας πιθανότητας. Για τον σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να πατήσει το κουμπί «εξαίρεση» κάτω από τον σύνδεσμο https://www.quantcast.com/opt-out/ με τον οποίο ορίζεται ένα cookie εξαίρεσης. Το cookie εξαίρεσης που ορίζεται με αυτόν τον σκοπό τοποθετείται στο σύστημα τεχνολογίας της πληροφορίας που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων. Εάν τα cookies διαγράφονται στο σύστημα του υποκειμένου των δεδομένων, τότε το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να εμφανίσει τον σύνδεσμο ξανά και να ορίσει ένα νέο cookie εξαίρεσης.

Με τον ορισμό του cookie εξαίρεσης, είναι πιθανό ότι οι ιστότοποι του ελεγκτή δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν στον μέγιστο βαθμό πλέον από το υποκείμενο των δεδομένων.

Οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της Automattic είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο https://automattic.com/privacy/. Οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της Quantcast είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο https://www.quantcast.com/privacy/.

17. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του LinkedIn

Ο ελεγκτής τοποθέτησε στοιχεία της LinkedIn Corporation σε αυτόν τον ιστότοπο. Το LinkedIn είναι ένα κοινωνικό δίκτυο βασισμένο στο διαδίκτυο το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες με υπάρχουσες επιχειρήσεις να επικοινωνούν για να συνδεθούν και να δημιουργήσουν νέες επαγγελματικές επαφές. Περισσότεροι από 400 εγγεγραμμένα άτομα σε περισσότερες από 200 χώρες χρησιμοποιούν το LinkedIn. Επομένως, το LinkedIn είναι τώρα η μεγαλύτερη πλατφόρμα για επαγγελματικές επαφές και ένας από τους περισσότερο επισκεπτόμενους ιστότοπους στον κόσμο.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης του LinkedIn είναι η LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, UNITED STATES (ΗΠΑ). Για θέματα ιδιωτικού απορρήτου εκτός των ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ υπεύθυνη είναι η LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (Ιρλανδία).

Με κάθε εμφάνιση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες σε αυτόν τον ιστότοπο στο Διαδίκτυο, ο οποίος λειτουργείται από έναν χειριστή και μέσα στον οποίο έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του LinkedIn (LinkedIn plug-in), το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας της πληροφορίας του υποκειμένου των δεδομένων αυτόματα ζητά τη λήψη εμφάνισης του αντίστοιχου στοιχείου LinkedIn της LinkedIn. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το LinkedIn plug-in μπορείτε να λάβετε από τον σύνδεσμο https://developer.linkedin.com/plugins. Κατά την πορεία αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η LinkedIn ενημερώνεται ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστοτόπου μας επισκέφτηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο το δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο LinkedIn, η LinkedIn εντοπίζει κάθε εμφάνιση στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων, και για ολόκληρη τη διάρκεια της παραμονής του στον διαδικτυακό μας τόπο, ποια συγκεκριμένη υποσελίδα επισκέφτηκε στη διαδικτυακή μας σελίδα το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου του LinkedIn και σχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό στο LinkedIn του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων πατήσει τα κουμπιά LinkedIn που έχουν τοποθετηθεί στον ιστότοπό μας, τότε η LinkedIn καταχωρεί αυτήν την πληροφορία στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη στο LinkedIn του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Η LinkedIn λαμβάνει πληροφορίες μέσω του στοιχείου LinkedIn ότι το υποκείμενο των δεδομένων επισκέφτηκε τον ιστότοπό μας με δεδομένο ότι το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο LinkedIn τη στιγμή της εμφάνισης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από εάν το υποκείμενο των δεδομένων πατήσει ή όχι στο στοιχείο του LinkedIn. Εάν μια τέτοια μετάδοση πληροφοριών στη LinkedIn δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότο το υποκείμενο μπορεί να το αποτρέψει με αποσύνδεση από τον λογαριασμό του στο LinkedIn πριν εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.

Η LinkedIn παρέχει τη δυνατότητα κατάργησης της εγγραφής από μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου, μηνύματα SMS και στοχευμένες διαφημίσεις, καθώς και τη δυνατότητα διαχείρισης των ρυθμίσεων των διαφημίσεων από τον σύνδεσμο https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls Επίσης, η LinkedIn χρησιμοποιεί θυγατρικές όπως η Eire, η Google Analytics, η BlueKai, η DoubleClick, η Nielsen, η Comscore, η Eloqua, και η Lotame. Ο ορισμός τέτοιων cookies μπορεί να απορριφθεί από τον σύνδεσμο https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Η ισχύουσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της LinkedIn είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Η Πολιτική Cookies της LinkedIn είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

18. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Pinterest

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει τοποθετήσει στοιχεία της Pinterest Inc. Το Pinterest είναι ένα λεγόμενο κοινωνικό δίκτυο. Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας διαδικτυακός χώρος για κοινωνικές συναντήσεις, μια διαδικτυακή κοινότητα η οποία επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν αναμεταξύ τους σε έναν εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να εξυπηρετεί ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, ή να επιτρέπει στη διαδικτυακή κοινότητα να παρέχει προσωπικές ή επαγγελματικές πληροφορίες. Το Pinterest παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να δημοσιεύουν, μεταξύ άλλων, συλλογές εικόνων και μεμονωμένες φωτογραφίες καθώς και περιγραφές σε εικονικούς πίνακες ανακοινώσεων (τα λεγόμενα pin), οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να κοινοποιηθούν από άλλους χρήστες (τα λεγόμενα re-pin ) ή να σχολιαστούν.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Pinterest είναι η Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES (ΗΠΑ).

Με κάθε εμφάνιση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες σε αυτόν τον ιστότοπο στο Διαδίκτυο, ο οποίος λειτουργείται από έναν χειριστή και μέσα στον οποίο έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του Pinterest (Pinterest plug-in), το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας της πληροφορίας του υποκειμένου των δεδομένων αυτόματα ζητά τη λήψη μέσω του αντίστοιχου στοιχείου Pinterest μιας εμφάνισης του αντίστοιχου στοιχείου Pinterest . Περαιτέρω πληροφορίες για το Pinterest υπάρχουν διαθέσιμες στον σύνδεσμο https://pinterest.com/. Στην πορεία αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Pinterest ενημερώνεται ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστοτόπου μας επισκέφτηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο το δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο Pinterest, η Pinterest εντοπίζει κάθε εμφάνιση στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων, και για ολόκληρη τη διάρκεια της παραμονής του στον Διαδικτυακό μας τόπο, ποια συγκεκριμένη υποσελίδα επισκέφτηκε στη Διαδικτυακή μας σελίδα το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου του Pinterest και σχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό στο Pinterest του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων πατήσει τα κουμπιά Pinterest που έχουν τοποθετηθεί στον ιστότοπό μας, τότε η Pinterest καταχωρεί αυτήν την πληροφορία στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη στο Pinterest του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Η Pinterest λαμβάνει πληροφορίες μέσω του στοιχείου Pinterest ότι το υποκείμενο των δεδομένων επισκέφτηκε τον ιστότοπό μας με δεδομένο ότι το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Pinterest τη στιγμή της εμφάνισης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από εάν το υποκείμενο των δεδομένων πατήσει ή όχι το στοιχείo του Pinterest . Εάν μια τέτοια μετάδοση πληροφοριών στο Pinterest δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε το υποκείμενο μπορεί να το αποτρέψει με αποσύνδεση από τον λογαριασμό του στο Pinterest πριν εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.

Η γενική οδηγία περί προστασίας δεδομένων που έχει δημοσιεύσει η Pinterest, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://about.pinterest.com/privacy-policy, παρέχει πληροφορίες για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση προσωπικών δεδομένων από την Pinterest.

19. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Tumblr

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει τοποθετήσει στοιχεία του Tumblr. Το Tumblr είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν και να λειτουργούν ένα ιστολόγιο. Το ιστολόγιο είναι μια διαδικτυακή πύλη, γενικά προσβάσιμη στο κοινό, μέσω του οποίου ένα ή περισσότερα άτομα που ονομάζονται bloggers ή web-bloggers μπορούν να δημοσιεύουν άρθρα ή να γράφουν τις σκέψεις τους στα λεγόμενα blogposts. Για παράδειγμα, σε ένα ιστολόγιο στο Tumblr ο χρήστης μπορεί να δημοσιεύσει κείμενο, εικόνες, συνδέσμους και βίντεο, και να τα διαδώσει στον ψηφιακό χώρο. Επιπλέον, οι χρήστες του Tumblr μπορούν να εισαγάγουν περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους μέσα στο δικό τους ιστολόγιο.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Tumblr είναι η Tumblr, Inc., 35 East 21st St, Ground Floor, New York, NY 10010, UNITED STATES (ΗΠΑ).

Με κάθε εμφάνιση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες σε αυτόν τον ιστότοπο στο Διαδίκτυο, ο οποίος λειτουργείται από έναν χειριστή και μέσα στον οποίο έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του Tumblr (κουμπί Tumblr), το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας της πληροφορίας του υποκειμένου των δεδομένων αυτόματα ζητά τη λήψη εμφάνισης του αντίστοιχου στοιχείου Tumblr της Tumblr. Μάθετε περισσότερα για τα κουμπιά Tumblr στον σύνδεσμο https://www.tumblr.com/buttons. Στην πορεία αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Tumblr έχει ενημερωθεί ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστοτόπου μας επισκέφτηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Ο σκοπός της τοποθέτησης του στοιχείου Tumblr είναι μια επανάληψη της μετάδοσης των περιεχομένων αυτού του ιστότοπου ώστε οι χρήστες να μπορούν να γνωρίζουν αυτήν την ιστοσελίδα στον ψηφιακό κόσμο και να αυξηθεί ο αριθμός επισκεπτών σε αυτήν.

Εάν το υποκείμενο το δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο Tumblr, η Tumblr εντοπίζει κάθε εμφάνιση στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων, και για ολόκληρη τη διάρκεια της παραμονής του στον Διαδικτυακό μας τόπο, ποια συγκεκριμένη υποσελίδα επισκέφτηκε στη Διαδικτυακή μας σελίδα το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου του Tumblr και σχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό στο Tumblr του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων πατήσει τα κουμπιά Tumblr που έχουν τοποθετηθεί στον ιστότοπό μας, τότε η Tumblr καταχωρεί αυτήν την πληροφορία στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη στο Tumblr του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Η Tumblr λαμβάνει πληροφορίες μέσω του στοιχείου Tumblr ότι το υποκείμενο των δεδομένων επισκέφτηκε τον ιστότοπό μας με δεδομένο ότι το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Tumblr τη στιγμή της εμφάνισης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από εάν το υποκείμενο των δεδομένων πατήσει ή όχι το στοιχείo του Tumblr. Εάν μια τέτοια μεταφορά πληροφοριών στο Tumblr δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε το υποκείμενο μπορεί να το αποτρέψει με αποσύνδεση από τον λογαριασμό του στο Tumblr πριν εμφανιστεί στον ιστότοπό μας.

Οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της Tumblr είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.

20. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Twitter

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει τοποθετήσει στοιχεία του Twitter. Το Twitter είναι μια πολυγλωσσική, ευρέως προσβάσιμη στο κοινό, υπηρεσία μικροϊστολογίων, στην οποία οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύσουν και να διαδώσουν τα λεγόμενα “tweets”, π.χ. σύντομα μηνύματα, τα οποία περιορίζονται σε 280 χαρακτήρες. Αυτά τα σύντομα μηνύματα είναι διαθέσιμα προς όλους, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων που δεν είναι συνδεδεμένα στο Twitter. Τα tweets εμφανίζονται επίσης στους λεγόμενους ακόλουθους του αντίστοιχου χρήστη. Οι ακόλουθοι είναι άλλοι χρήστες του Twitter που ακολουθούν τα tweet ενός χρήστη. Επιπλέον, το Twitter σάς επιτρέπει να απευθυνθείτε σε ένα ευρύ κοινό μέσω hashtag, συνδέσμων ή retweet.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Twitter είναι η Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, UNITED STATES (ΗΠΑ).

Με κάθε εμφάνιση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, ο οποίος λειτουργείται από έναν χειριστή και μέσα στον οποίο έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του Twitter (κουμπί Twitter), το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας της πληροφορίας του υποκειμένου των δεδομένων αυτόματα ζητά τη λήψη εμφάνισης του αντίστοιχου στοιχείου Twitter της Twitter. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα κουμπιά Twitter υπάρχουν διαθέσιμες στον σύνδεσμο https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Στην πορεία αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Twitter ενημερώνεται ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστοτόπου μας επισκέφτηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Ο σκοπός της τοποθέτησης του στοιχείου Twitter είναι μια επανάληψη της μετάδοσης των περιεχομένων αυτού του ιστότοπου ώστε οι χρήστες να μπορούν να γνωρίζουν αυτήν την ιστοσελίδα στον ψηφιακό κόσμο και να αυξηθεί ο αριθμός επισκεπτών σε αυτήν.

Εάν το υποκείμενο το δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο Twitter, η Twitter εντοπίζει κάθε εμφάνιση στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων, και για ολόκληρη τη διάρκεια της παραμονής του στον Διαδικτυακό μας τόπο, ποια συγκεκριμένη υποσελίδα επισκέφτηκε στη Διαδικτυακή μας σελίδα το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου του Twitter και σχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό στο Twitter του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων πατήσει τα κουμπιά Twitter που έχουν τοποθετηθεί στον ιστότοπό μας, τότε η Twitter καταχωρεί αυτήν την πληροφορία στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη στο Twitter του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Η Twitter λαμβάνει πληροφορίες μέσω του στοιχείου Twitter ότι το υποκείμενο των δεδομένων επισκέφτηκε τον ιστότοπό μας με δεδομένο ότι το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Twitter τη στιγμή της εμφάνισης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από εάν το υποκείμενο των δεδομένων πατήσει ή όχι το στοιχείo του Twitter. Εάν μια τέτοια μετάδοση πληροφοριών στο Twitter δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε το υποκείμενο μπορεί να το αποτρέψει με αποσύνδεση από τον λογαριασμό του στο Twitter πριν πραγματοποιηθεί η εμφάνιση στον ιστότοπό μας.

Οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της Twitter είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο https://twitter.com/privacy?lang=en.

21. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του YouTube

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει τοποθετήσει στοιχεία του YouTube. Το YouTube είναι μια διαδικτυακή πύλη βίντεο η οποία επιτρέπει τη δημοσίευση βίντεο για να προωθήσει βίντεο κλιπ και άλλους χρήστες δωρεάν, το οποίο παρέχει επίσης δωρεάν προβολή, αξιολόγηση και σχολιασμό σε αυτές τις δημοσιεύσεις. Στο YouTube μπορείτε να δημοσιεύσετε κάθε είδους βίντεο, επομένως μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ολόκληρες ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα, καθώς και μουσικά βίντεο, trailer και βίντεο που έχουν δημιουργηθεί από χρήστες μέσω της διαδικτυακής πύλης.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης του YouTube είναι η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES (ΗΠΑ). Η YouTube, LLC είναι μια θυγατρική της Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES (ΗΠΑ).

Με κάθε εμφάνιση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, ο οποίος λειτουργείται από έναν χειριστή και μέσα στον οποίο έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του YouTube (βίντεο YouTube), το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας της πληροφορίας του υποκειμένου των δεδομένων αυτόματα ζητά τη λήψη εμφάνισης του αντίστοιχου στοιχείου YouTube. Περαιτέρω πληροφορίες για το YouTube μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο https://www.youtube.com/yt/about/en/. Στην πορεία αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η YouTube και η Google ενημερώνονται ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστοτόπου μας επισκέφτηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο YouTube, η YouTube αναγνωρίζει με κάθε εμφάνιση σε μια υποσελίδα που περιέχει ένα βίντεο YouTube, ποια συγκεκριμένη υποσελίδα στον διαδικτυακό τόπο επισκέφτηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από τη YouTube και τη Google και σχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό στο YouTube του υποκειμένου των δεδομένων.

Η YouTube και η Google θα λαμβάνουν πληροφορίες μέσω του στοιχείου YouTube ότι το υποκείμενο των δεδομένων επισκέφτηκε τον ιστότοπό μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων τη στιγμή της εμφάνισης στον ιστότοπό μας είναι συνδεδεμένο στο YouTube. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το εάν το άτομο πατήσει σε κάποιο βίντεο YouTube ή όχι. Εάν μια τέτοια μετάδοση πληροφοριών στη YouTube και τη Google δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε το υποκείμενο μπορεί να το αποτρέψει με αποσύνδεση από τον λογαριασμό του στο YouTube πριν πραγματοποιηθεί η εμφάνιση στον ιστότοπό μας.

Οι διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της YouTube που είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων από τη YouTube και τη Google.

22. Μέθοδος πληρωμής: Διατάξεις περί προστασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση του PayPal ως υπηρεσία επεξεργασίας πληρωμών

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει τοποθετήσει στοιχεία του PayPal. Το PayPal είναι ένας πάροχος υπηρεσίας διαδικτυακών πληρωμών. Οι πληρωμές επεξεργάζονται μέσω των λεγόμενων λογαριασμών PayPal, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν εικονικούς προσωπικούς ή εταιρικούς λογαριασμούς. Επίσης το PayPal παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης εικονικών πληρωμών μέσω πιστωτικών καρτών όταν ο χρήστης δεν διαθέτει λογαριασμό PayPal. Ένας λογαριασμός PayPal επιδέχεται διαχείρισης μέσω μιας διεύθυνσης ηλ. ταχυδρομείου, και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχουν κλασικοί αριθμοί λογαριασμών. Με το PayPal μπορείτε να εκτελέσετε διαδικτυακές πληρωμές σε τρίτους ή να λάβετε πληρωμές. Επίσης το PayPal αποδέχεται αξιόπιστες λειτουργίες και προσφέρει υπηρεσίες προστασίας των αγοραστών.

Η Ευρωπαϊκή εταιρεία εκμετάλλευσης του PayPal είναι η PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg (Λουξεμβούργο).

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιλέξει το “PayPal” ως επιλογή πληρωμής στο διαδικτυακό κατάστημα κατά την διαδικασία παραγγελίας, αυτόματα μεταδίδουμε τα δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων στην PayPal. Με αυτήν την επιλογή πληρωμής, το υποκείμενο των δεδομένων συμφωνεί στη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για τη διαδικασία της πληρωμής.

Τα προσωπικά δεδομένα που μεταδίδονται στην PayPal είναι συνήθως όνομα επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου, διεύθυνση IP, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, ή άλλα δεδομένα απαραίτητα για τη διαδικασία πληρωμής. Η διαδικασία της σύμβασης αγορών απαιτεί επίσης τέτοια προσωπικά δεδομένα, τα οποία συνδέονται με την αντίστοιχη παραγγελία.

Η μετάδοση των δεδομένων στοχεύει στη διαδικασία πληρωμής και την πρόληψη απάτης. Ο ελεγκτής θα μεταφέρει προσωπικά δεδομένα στην PayPal, συγκεκριμένα, εάν υπάρξει νομικό συμφέρον στη μετάδοση. Τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ της PayPal και του ελεγκτή για την επεξεργασία των δεδομένων θα μεταδίδονται από την PayPal σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτή η μετάδοση προορίζεται για ελέγχους ταυτοποίησης και αξιοπιστίας.

Η PayPal, εάν κριθεί απαραίτητο, θα περάσει τα προσωπικά δεδομένα σε θυγατρικές και παρόχους υπηρεσιών ή υπεργολάβους στον βαθμό που απαιτείται για τη συμμόρφωση στις υποχρεώσεις της σύμβασης ή για δεδομένα που πρόκειται να επεξεργαστούν στην παραγγελία.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει, οποιαδήποτε στιγμή, τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συναίνεση για τον χειρισμό προσωπικών δεδομένων από την PayPal. Μια ανάκληση δεν θα επηρεάσει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία πρέπει να επεξεργαστούν, χρησιμοποιηθούν ή μεταδοθούν σύμφωνα με τη διαδικασία πληρωμών (της σύμβασης).

Οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της PayPal υπάρχουν διαθέσιμες στον σύνδεσμο https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

23. Μέθοδος πληρωμής: Διατάξεις περί προστασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση της CyberSource Corporation ως υπηρεσία επεξεργασίας πληρωμών

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει τοποθετήσει στοιχεία για την εκτέλεση πληρωμών από την CyberSource Corporation και τη θυγατρική της Authorize.net. Η Authorize.net είναι μια πύλη διαδικτυακών πληρωμών. Οι πληρωμές εκτελούνται ως εξής: 1) Ο πελάτης υποβάλει την πιστωτική του κάρτα για πληρωμή. 2) Η Authorize.Net διαχειρίζεται την περίπλοκη δρομολόγηση των δεδομένων για λογαριασμό του εμπόρου μέσω των παρακάτω βημάτων/φορέων. 3) Η Authorize.Net περνάει τα στοιχεία ασφαλών συναλλαγών μέσω μιας ασφαλούς σύνδεσης στο Σύστημα επεξεργασίας (σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών και/ή σύστημα πληρωμών Talus).

Το Σύστημα επεξεργασίας της τράπεζας του εμπόρου υποβάλει τη συναλλαγή στο δίκτυο πιστωτικών καρτών (όπως είναι η Visa ή η MasterCard). Το δίκτυο πιστωτικών καρτών δρομολογεί τη συναλλαγή στην τράπεζα που έχει εκδώσει την πιστωτική κάρτα στον πελάτη. 4) Η εκδίδουσα τράπεζα εγκρίνει ή απορρίπτει τη συναλλαγή βασισμένη στα διαθέσιμα χρήματα του πελάτη και περνάει τα αποτελέσματα της συναλλαγής στο δίκτυο πιστωτικών καρτών.

Το δίκτυο πιστωτικών καρτών προωθεί τα αποτελέσματα της συναλλαγής στο σύστημα επεξεργασίας της τράπεζας του εμπόρου. Το σύστημα προωθεί τα αποτελέσματα συναλλαγής στην Authorize.Net. 5) Η εκδίδουσα τράπεζα εγκρίνει ή απορρίπτει τη συναλλαγή βασισμένη στα διαθέσιμα χρήματα του πελάτη και περνάει τα αποτελέσματα της συναλλαγής στο δίκτυο πιστωτικών καρτών. Το δίκτυο πιστωτικών καρτών προωθεί τα αποτελέσματα της συναλλαγής στο σύστημα επεξεργασίας της τράπεζας του εμπόρου. Το σύστημα προωθεί τα αποτελέσματα συναλλαγής στην Authorize.Net. 6) Ο έμπορος παραδίδει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες στον αγοραστή. 7) Η εκδίδουσα τράπεζα στέλνει το κατάλληλο χρηματικό ποσό για τη συναλλαγή στο δίκτυο πιστωτικών καρτών, το οποίο περνάει το χρηματικό ποσό στην τράπεζα του εμπόρου.

Τότε η τράπεζα καταθέτει τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό του εμπόρου. Αυτό ονομάζεται «αποπληρωμή» και τυπικά τα χρήματα της συναλλαγής καταθέτονται στον βασικό τραπεζικό λογαριασμό του εμπόρου σε διάστημα από δύο έως τέσσερις εργάσιμες ημέρες.

Η διεύθυνση της Authorize.net είναι η εξής: (Γενικές απορίες) P.O. Box 8999 San Francisco, CA 94128-8999.

Σύστημα επεξεργασίας: 7556 US-70 #200, Bartlett, TN 38133, USA (ΗΠΑ)

Σύστημα Talus: 12700 Park Central Dr, Dallas, TX 75251, USA (ΗΠΑ)

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιλέξει το “Authorize.net” ως επιλογή πληρωμής στο διαδικτυακό κατάστημα κατά την διαδικασία παραγγελίας, αυτόματα μεταδίδουμε τα δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων στο σύστημα επεξεργασίας. Με αυτήν την επιλογή πληρωμής, το υποκείμενο των δεδομένων συμφωνεί στη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για τη διαδικασία της πληρωμής.

Τα προσωπικά δεδομένα που μεταδίδονται στο σύστημα επεξεργασίας μέσω της πύλης authorize.net είναι συνήθως όνομα επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου, διεύθυνση IP, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, αριθμός πιστωτικής κάρτας ή άλλα δεδομένα απαραίτητα για τη διαδικασία πληρωμής. Η διαδικασία της σύμβασης αγορών απαιτεί επίσης τέτοια προσωπικά δεδομένα, τα οποία συνδέονται με την αντίστοιχη παραγγελία.

Η μετάδοση των δεδομένων στοχεύει στη διαδικασία πληρωμής και την πρόληψη απάτης. Ο ελεγκτής θα μεταφέρει προσωπικά δεδομένα στην authorize.net, συγκεκριμένα, εάν υπάρξει νομικό συμφέρον στη μετάδοση. Τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ της authorize.net και του ελεγκτή για την επεξεργασία των δεδομένων θα μεταδίδονται από την authorize.net σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτή η μετάδοση προορίζεται για ελέγχους ταυτοποίησης και αξιοπιστίας.

Η Authorize.net, εάν κριθεί απαραίτητο, θα περάσει τα προσωπικά δεδομένα σε θυγατρικές και παρόχους υπηρεσιών ή υπεργολάβους στον βαθμό που απαιτείται για τη συμμόρφωση στις υποχρεώσεις της σύμβασης ή για δεδομένα που πρόκειται να επεξεργαστούν στην παραγγελία.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, να ανακαλέσει τη συναίνεση για τον χειρισμό προσωπικών δεδομένων από την Authorize.net. Μια ανάκληση δεν θα επηρεάσει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία πρέπει να επεξεργαστούν, χρησιμοποιηθούν ή μεταδοθούν σύμφωνα με τη διαδικασία πληρωμών (της σύμβασης).

Οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της CyberSource είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο https://www.authorize.net/en-GB/privacy/

24. Νομική βάση για την επεξεργασία

Το Άρθρο 6(1) lit. α του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) εξυπηρετεί ως νομική βάση για ενέργειες επεξεργασίας για τις οποίες λαμβάνουμε συγκατάθεση για έναν συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων απαιτείται για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενος, όπως σε αυτήν την περίπτωση, για παράδειγμα, όταν οι ενέργειες επεξεργασίας είναι απαραίτητες για την παροχή αγαθών ή για την παροχή κάποιας άλλης υπηρεσίας, η επεξεργασία βασίζεται στο Άρθρο 6(1) lit. β του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Το ίδιο ισχύει και για τέτοιου είδους ενέργειες επεξεργασίας οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή προσυμβασιακών μέτρων, για παράδειγμα σε περίπτωση αποριών που αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Η εταιρεία μας υπόκειται σε μια νομική υποχρέωση κατά την οποία η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη, όπως για την ολοκλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο Άρθρο 6(1) lit. γ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Σπάνια, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορεί να θεωρηθεί απαραίτητη για την προστασία ζωτικών ενδιαφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν ένας επισκέπτης τραυματιζόταν στην εταιρεία μας και το όνομα, η ηλικία, τα δεδομένα ασφάλισης υγείας ή άλλα ζωτικής σημασίας στοιχεία του θα έπρεπε να δοθούν σε έναν ιατρό, νοσοκομείο ή άλλο τρίτο. Τότε η επεξεργασία θα ήταν βασισμένη στο Άρθρο 6(1) lit. δ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Τέλος, οι ενέργειες επεξεργασίας θα ήταν βασισμένες στο Άρθρο 6(1) lit. στ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται για τις ενέργειες επεξεργασίας οι οποίες δεν καλύπτονται από καμία από τις προαναφερθείσες νομικές βάσεις, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς νομικών συμφερόντων που επιδιώκονται από την εταιρεία μας ή από τρίτο, με εξαίρεση όπου τέτοια συμφέροντα εξουδετερώνονται από τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων τα οποία απαιτούν προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τέτοιες ενέργειες επεξεργασίας συγκεκριμένα επιτρέπονται επειδή έχουν αναφερθεί ειδικά από τον Ευρωπαϊκό νομοθέτη. Ο Ευρωπαϊκός νομοθέτης θεώρησε ότι ένα νομικό συμφέρον θα μπορούσε να θεωρηθεί εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι πελάτης του ελεγκτή (Σημείο 47, Πρόταση 2 Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR).

25. Νομικά συμφέροντα που επιδιώκονται από τον ελεγκτή ή τρίτο

Όπου η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στο Άρθρο 6(1) lit. στ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), το νομικό μας συμφέρον είναι να διεξάγουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα προς όφελος της ευημερίας όλων των εργαζομένων και των μετόχων.

26. Περίοδος αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την περίοδο αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων είναι η αντίστοιχη περίοδος επίσημης διατήρησης. Μετά τη λήξη εκείνης της περιόδου, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται με τον συνήθη τρόπο, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για την ολοκλήρωση της σύμβασης ή την έναρξη μιας σύμβασης.

Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία με αποστολή μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση 2cmPYw7BZA7BZA7BZFmWDypKP98mUypMAAAAAElFTkSuQmCC ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥή να στείλετε επιστολή στη διεύθυνση που αναγράφεται παραπάνω.

27. Διάταξη προσωπικών δεδομένων ως νομική ή συμβασιακή απαίτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή σε σύμβαση. Υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα. Πιθανές συνέπειες αποτυχίας για παροχή τέτοιων δεδομένων

Ξεκαθαρίζουμε ότι η διάταξη προσωπικών δεδομένων απαιτείται μερικώς από τον νόμο (π.χ. φορολογικοί κανονισμοί) ή μπορεί να απορρέει από τις διατάξεις της σύμβασης (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τον συνέταιρο της σύμβασης). Μερικές φορές μπορεί να είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί μια σύμβαση ότι το υποκείμενο των δεδομένων μάς παρέχει προσωπικά δεδομένα, τα οποία επακόλουθα θα επιδέχονται επεξεργασία από εμάς. Το υποκείμενο των δεδομένων, για παράδειγμα, υποχρεούται να πας παρέχει με προσωπικά δεδομένα, τα οποία επακόλουθα επιδέχονται επεξεργασία από εμάς. Η μη διάταξη των προσωπικών δεδομένων θα είχε ως συνέπεια ότι η σύμβαση με το υποκείμενο των δεδομένων δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί. Πριν την παροχή των προσωπικών δεδομένων από το υποκείμενο των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος ξεκαθαρίζει στο υποκείμενο των δεδομένων εάν η διάταξη των προσωπικών δεδομένων απαιτείται από τον νόμο ή τη σύμβαση ή απαιτείται για την ολοκλήρωση της σύμβασης, εάν υπάρχει κάποια υποχρέωση για παροχή των προσωπικών δεδομένων και τις συνέπειες της μη διάταξης των προσωπικών δεδομένων.

28. Ύπαρξη αυτοματοποιημένων λήψεων αποφάσεων

Ως υπεύθυνη εταιρεία, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες λήψεις αποφάσεων ή δημιουργίας προφίλ.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Μαΐου 2018