Skip to content

Privacy Notice

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πληροφορίες ελεγκτή:Ποιοι είμαστε;Η ESTA Authorization LLC («Ο τόπος»).Στοιχεία επικοινωνίας της ΕταιρείαςΧώρα: ΗΠΑΔιεύθυνση: 4045 Sheridan Avenue #248 Miami Beach, FL 33140Τηλέφωνο: +08-45-299-3704Email: privacy@usa-esta.usΔιαδικτυακός τόπος: https://www.estavisa.gr                                                      Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου για την Προστασία δεδομένων (Άτομο υπεύθυνο για το GDPR):Όνομα: Bill MartinezΤηλέφωνο +1-800-650-2731Email: privacy@usa-esta.us Τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε είναι τα εξής:Κατηγορία προσωπικών δεδομένων:ΟνόματαΣτοιχεία διαβατηρίουEmailΤηλέφωνοΦωτογραφίεςΔιεύθυνσηΔηλώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:Για τη διεξαγωγή αρχικής παρακολούθησης επιβατών πριν την παροχή του δικαιώματος εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η διαδικτυακή φόρμα αντικαθιστά το έντυπο επιβίβασης και τις προϋποθέσεις εισόδου τελωνείου για όλους τους κατόχους διαβατηρίου από χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης.Άμεση προώθηση για διαφημιστικούς σκοπούςΗ βάση που μας εξουσιοδοτεί να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας είναι η εξής:Σύμβαση – Οι Όροι και Προϋποθέσεις για τη χρήση του τόπου αποτελούν νομική σύμβασηΣυναίνεση πελάτη – Κατά την επισήμανση (ticking) / συμφωνία με τους όρους και προϋποθέσειςΝομική βάσηΟι ακόλουθοι οργανισμού / μεμονωμένα άτομα θα λάβουν τα προσωπικά σας δεδομένα:Τα προσωπικά δεδομένα δεν δημοσιοποιούνται εκτός του οργανισμού, εκτός εάν ο πελάτης συναινέσει να έρθει σε επαφή με έναν πάροχο ή με μια υπηρεσία εκδηλώσεωνΣυναίνεση:Με τη συμφωνία αποδοχής αυτής της Επισήμανσης ιδιωτικού απορρήτου, μας εξουσιοδοτείτε να επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς που έχουμε προσδιορίσει.Σε περιπτώσεις που επιθυμούμε τη συγκατάθεσή σας για ιδιαίτερα (ευαίσθητα) προσωπικά δεδομένα, θα σας ενημερώνουμε πάντα γιατί και πώς αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν. Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.Περίοδος αποθήκευσης δεδομένων:«Ο Τόπος» θα αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 5 ετών.Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων είναι τα εξής:Οποιαδήποτε στιγμή ενώ εμείς έχουμε αποθηκευμένα ή επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εσείς διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων από τον «τον τόπο»και το δικαίωμα πρόσβασης, οποιαδήποτε στιγμή, στα προσωπικά σας δεδομένα,διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε φόρμα βολική για τη μεταφορά σε κάποιον άλλον διαχειριστή προσωπικών δεδομένων από τον «τον τόπο»ή να μας ζητήσετε να το κάνουμε χωρίς να παρακωλύσουμε τη διαδικασία,διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε από «τον τόπο» να διορθώσει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα ανακριβή προσωπικά σας δεδομένα καθώς και τα δεδομένα που δεν έχουν ενημερωθεί,διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε από «τον τόπο» τα προσωπικά σας δεδομένα να διαγραφούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε καθεμία από τις ακόλουθες περιστάσεις:προσωπικά δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί,με την άρση της συναίνεσής σας,με την αντίταξή σας στην επεξεργασία,όταν η επεξεργασία είναι παράνομη,όταν τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγράφονται με σκοπό τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ ή τη νομοθεσία του Κράτους-Μέλους το οποίο ως προς εμάς κατέχει ρόλο ελεγκτή δεδομένων,όταν τα προσωπικά δεδομένα έχουν συγκεντρωθεί σε συνδυασμό με τη διάταξη για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας.Ενδεχομένως να αρνηθούμε να διαγράψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:υπέρ του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην πληροφόρηση,υπέρ της συμμόρφωσης με μια νομική υποχρέωση από μέρους μας ή για τη διεξαγωγή μιας εργασίας που αποσκοπεί στο κοινό όφελος,υπέρ της άσκησης των επίσημων αρμοδιοτήτων που μας παρέχονται (σε περίπτωση που είστε κάποιο διοικητικό όργανο),για λόγους κοινής ωφελείας στον τομέα της δημόσιας υγείας,για σκοπούς αρχειοθέτησης ως προς το κοινό όφελος, για επιστημονική ή ιστορική έρευνα ή για στατιστικούς λόγους, όσον αφορά τη διαγραφή είναι πιθανό να είναι αδύνατη ή να παρακωλύει σοβαρά την επίτευξη των σκοπών μιας τέτοιας επεξεργασίας, ή για την άσκηση ή προστασία νομικών αξιώσεων.Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε από «τον τόπο» να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για την οποία αυτή περίπτωση τα δεδομένα θα αποθηκευτούν μόνο χωρίς να περάσουν από επεξεργασία. Η άρνησή μας ως προς τον περιορισμό θα επεξηγηθεί μόνο γραπτώς, και υποχρεούμεθα να την ασκήσουμε για βάσιμο λόγο.Διατηρείτε το δικαίωμα να άρετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή, με ένα ξεχωριστό αίτημα απευθυνόμενο στον διαχειριστή.Διατηρείτε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε ορισμένους τύπους επεξεργασίας, όπως η απευθείας προώθηση για διαφημιστικούς σκοπούς (ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα).Διατηρείτε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.Διατηρείτε το δικαίωμα να μην γίνεται το υπεύθυνο άτομο μιας απόφασης βασισμένης αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ.Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για έναν νέο σκοπό ο οποίος δεν καλύπτεται από αυτήν τη δήλωση περί προσωπικών δεδομένων, θα σας παρέχουμε μια νέα δυνατότητα προστασίας δεδομένων και όταν και όπου απαιτείται θα σας ζητούμε προηγουμένως τη συναίνεσή σας για τη νέα επεξεργασία.Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το πώς και το γιατί χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας εδώ: https://www.estavisa.grΣε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε ένα παράπονο σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω «του τόπου» (παραλήπτες, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών εκτός της ΕΕ και διεθνών οργανισμών), μπορείτε να το πράξετε επικοινωνώντας με «τον τόπο» ή απευθείας με τον Υπεύθυνο για την Προστασία δεδομένων (τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται παραπάνω).Διατηρείτε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην εποπτεύουσα αρχήΌλα τα παραπάνω αιτήματα θα προωθούνται ένα υπάρχει τρίτος (παραλήπτες, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών εκτός της ΕΕ και διεθνών οργανισμών) που εμπλέκεται στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.